• Norsk
  • English

Helsenæringens verdi øker

Menon-rapporten «Helsenæringens verdi 2019» viser at norsk helsenæring omsatte for 142 milliarder norske kroner i 2018 og at eksportinntektene øker. Inven2 har vært en av initiativtakerne til rapporten som i år ble presentert for fjerde gang.

På et stappfullt seminar i Næringslivet Hus ble både Menon-rapporten «Helsenæringens verdi 2019» og det globale posisjoneringsprosjektet for norsk helseindustri «Pioneering sustainable health» presentert.

Selve seminaret ble åpnet av NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid som uttrykte at framtiden så lys ut for helsenæringen.

«Helsenæringen er en næring som gir svarene på mange av de store spørsmålene samfunnet står ovenfor i framtiden», sa Almlid.

Almlid benyttet også sjansen til å si at han var glad for at Regjeringen hadde lagt fram forslag til den første Stortingsmeldingen om helsenæring noensinne.

 

Eksportverdien øker
Erik Jakobsen i Menon presenterte så «Helsenæringens verdi 2019», der han trakk fram følgende fem hovedpunkter:

1. Redusert veksttakt i Helsenæringen i 2017 men forventning om ny økning i 2018 og 2019

2. Kraftig vekst i næringens forskningsinnsats

3. Helsenæringen er Norges mest «gründer»-intensive næring

4. Solid vekst i kapitalinnhentingen

5. Helserelatert eksport for over 23 milliarder kroner i 2018

 

Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2 er fornøyd med årets Menon-rapport om helsenæringen.

«Inven2 er en av initiativtagerne til rapporten og synes rapporten har lykkes i å sette fokus på en voksende næring.  "Helsenæringens verdi" tar i år et skritt i retning av å bli mer presis i vurderingene av hva det er lønnsomt å satse på og peker på viktigheten av å satse på den delen av helsenæringen som generer de store eksportinntektene. Dette er viktig kunnskap inn til Stortingets behandling av Stortingsmeldingen om helsenæring», sier Hjelstuen i en kommentar etter seminaret.

Etter Jakobsen sin gjennomgang presenterte Innovasjon Norge det nye internasjonale posisjoneringsprosjektet for helsenæringen, som skal rulles ut umiddelbart på de internasjonale messene Medica og NLS Days.

 

Politisk enighet om mye innen helsenæringen

Så kom den delen av programmet som salen spent ventet på. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte forslaget til Stortingsmeldingen om helsenæring som ble lagt fram tidlig i april.

Røe Isaksen la stor vekt på at dette var starten av arbeidet med å få helsenæringen til å blomstre videre. I tillegg brukte han mesteparten av sin presentasjon på behovet for kulturendring i helse- og omsorgssektoren for å få til privat-offentlig samarbeid mellom det offentlige og næringslivet.

Helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Ingvild Kjerkol kommenterte så meldingen med å si at det var mye hun og Arbeiderpartiet var enige med Regjeringen om, men også mye de savnet.

«Helsedata, kobling mot registre og en styrking av TTO-kontorene og klyngene burde vært med i meldingen», sa hun.

I den påfølgende debatten mellom Røe Isaksen og Kjerkol kom det fram at de to styringspartiene er rørende enige om at helsenæringen er en vinnernæring, men de var ikke like enige om grepene innen privat-offentlig samarbeid. Kjerkol bedyret at Arbeiderpartiet ønsket å spisse meldingen i gjennomgangen i Stortinget, før godkjenning.

 

Temabaserte paneler

Etter en kort minglepause var det tid for to temabaserte paneler ledet av henholdsvis Ketil Widerberg, administrerende direktør i Oslo Cancer Cluster om samarbeid for bedre verdiskaping, samt Kathrine Myhre om hvordan utvikling og produksjon er en forutsetning for nettopp eksport.

Gunnar Sæter, forskningssjef og professor ved Oslo universitetssykehus som også har erfaring internasjonalt fra det biofarmasøytiske selskapet MSD, påpekte at Norge er et lite og til dels ukjent land å regne innen helsenæringen globalt, noe næringen må være seg bevisst.

Claes Watndal, administrerende direktør i Mentis Cura påpekte at det var såpass vanskelig å samarbeide og selge inn til helse- og omsorgssektoren i Norge, at det ofte var enklere å lykkes internasjonalt enn i Norge.

 

Rapporter:

Helsenæringens verdi 2019

Stortingsmeldingen om helsenæring

 

Seminaret var i regi av: