• Norsk
  • English

Samarbeidsprosjekt for bedre kreftbehandling

 
Inven2, Kreftregisteret, Kreftforeningen, Legemiddelindustriforeningen (LMI) og hele ni globale farmasøytiske firmaer skal i gang med et omfattende samarbeidsprosjekt for å dokumentere bruk av kreftbehandling.
 

Prosjektet heter INSPIRE som er en forkortelse for «INcreaSed PharmaceutIcal REporting», og omtales som historisk av Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

På et seminar 10. april vil prosjektet lanseres for offentligheten. Formålet med prosjektet er å få bedre oversikt over dagens kreftbehandling, både de eksisterende og de nye kreftlegemidlene, for dermed å bidra til at medisinene kommer pasientene og samfunnet best til nytte. Prosjektet vekker allerede oppmerksomhet, og er skrevet om i Dagens Medisin.

«Vi er veldig stolte og glade for å delta i INSPIRE. I den pågående samfunnsdebatten om tilgang til ny, bedre, men også dyrere kreftbehandling, er det viktigere noensinne å vite hva som fungerer og ikke fungerer. Dette får vi vite gjennom INSPIRE,» forteller Ole Kristian Hjelstuen som er administrerende direktør i Inven2.

Samtidig er INSPIRE et unikt samarbeidsprosjekt mellom offentlige og private aktører.

«Slikt samarbeid er vinn-vinn for alle parter så lenge det er regulert av gode avtaler. Resultatene av samarbeidet kan gi stor verdiskapning i framtiden,» sier Hjelstuen.

På seminaret 10. april vil Hjelstuen sammen med administrerende direktør i Legemiddelindustrien, Karita Bekkemellem, direktør i Kreftregisteret, Giske Ursin og generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel fortelle mer om prosjektet og ambisjonene.

Bakgrunnen for INSPIRE er at de finnes lite eller ingen oversikt over bruk av medikamentell kreftbehandling, hvilke pasienter som får hvilke medisiner og effekten av denne behandlingen over tid. Dette er kunnskap og informasjon som er etterspurt i Norge, men også internasjonalt.

 

Lansering INSPIRE:

Tidspunkt: 10.april 2019, kl 14:30
Kaffe og registrering fra kl 14:00
Sted: Auditoriet, Forskningsbygget på Radiumhospitalet, Vestenghaugen 8, 0379 Oslo

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte, men krever påmelding.