• Norsk
  • English

Helse Sør-Øst lyser ut innovasjonsmidler

Helse Sør-Øst utlyser innovasjonsmidler til nye løsninger knyttet til testing av koronainfeksjon. 

Det utlyses midler til forskningsbasert innovasjon rettet mot nye løsninger for diagnostikk, herunder:

  • Alternative løsninger til etablerte, PCR-baserte tester fra kommersielle leverandører, inkludert alternative reagenser og metoder både for prøveekstraksjon av RNA samt for den PCR-baserte analysedelen av SARS-CoV-2 diagnostikk
  • Serologiske testmetoder for påvisning av antistoffer etter virusinfeksjon
  • Løsninger for håndtering av tester i stor skala med utgangspunkt i behovene skissert over (både metodologiske og IT-baserte løsninger)

Utlysningen har en løpende frist med start fra dags dato og med siste mulige søknadsdato 15. mai 2020.

 

Les mer om utlysningen på Helse Sør-Øst sine sider: https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/innovasjon/utlysning-av-innovasjonsmidler-for-nye-losninger-knyttet-til-testing-av-koronainfeksjon