• Norsk
 • English

Presåkorn til start-ups

I disse koronatider vet vi at mange start-ups sliter med å skaffe kapital. Inven2 inviterer derfor start-ups som er medlemmer av  Oslo Cancer Cluster/Oslo Cancer Cluster Incubator, Norway Health Tech, Aleap, The Life Science Cluster, ShareLab, Nansen Neuroscience Network, Norin samt selskaper som er etablert av Inven2 AS til å søke om presåkornkapital.

Inven2 AS fikk NOK 4 millioner tildelt fra Innovasjon Norge ved siste tildeling, og det er denne kapitalen som nå skal investeres. Følgende kriterier må være oppfylt:

 • Investeringer med presåkornkapital kan utgjøre inntil NOK 3 millioner pr bedrift.
 • Private investorer må delta med kapital som minimum tilsvarer investeringen/beløpet fra presåkornkapitalen.
 • Minst 50 % av den private kapitalen må komme fra uavhengige investorer, det vil si investorer som ikke er gründere eller ansatte i bedriften.
 • Investeringen med presåkornkapital skal skje på like vilkår som den private kapitalen.
 • Den private kapitalen kan ikke gjøres opp i annet enn penger.
 • Bedrifter det investeres i må på investeringstidspunktet være norske og være yngre enn fem år regnet fra registreringsdatoen i Enhetsregisteret.
 • Bedrifter det investeres i må ikke være børsnoterte eller store bedrifter etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
 • Bedrifter det investeres i må være innovative etter EØS-avtalens statsstøtteregler.

Søknad

Inven2 imøteser søknader fra interesserte selskap som inneholder;

 • Kort beskrivelse av selskap
 • Forretningsplan
 • Hva kapitalen skal benyttes til
 • Redegjørelse for matching kapitalen
 • Plan for gjennomføring av kapitalforhøyelsen

Søknadsfrist:       15. mai 2020

Søknad sendes til olav.steinnes@inven2.com

En uavhengig komite vil beslutte hvilke selskaper Inven2 skal investere i. Beslutning antas å foreligge i løpet av mai 2020. 

 

Invitasjon går ut til medlemmer av følgende nettverk, kluster og inkubatorer, samt selskaper som er etablert av Inven2: