• Norsk
  • English

Inven2s styre

Åse Aulie Michelet

Åse Aulie Michelet er adm. direktør i Teres Medical Group AS. Hun er utdannet ved ETH i Zurich og Cand. pharm fra Universitetet i Oslo. Michelet har lang erfaring fra farmasøytisk industri, Nycomed, Amersham og GE Healthcare. Hun har innehatt ledende posisjoner i disse selskapene, både innen forskning, markedsføring og produksjon. Hun har også vært konsernsjef i Marine Harvest ASA. Åse Aulie Michelet har innehatt styreverv i mange norske industriselskaper og sitter nå også i styret i Cermaq ASA.

Inger Sandlie

Inger Sandlie er professor i molekylærbiologi og nestleder for Senter for Immunregulering ved Universitetet i Oslo. Hun har PhD i biokjemi fra Universitetet i Bergen og var postdoc ved Johns Hopkins universitetet i USA og på Radiumhospitalet. Hun leder en aktiv forskergruppe og er medoppfinner på mer enn 10 patenter som beskriver  produksjon og bruk av modifiserte antistoffer og albumin. To norske bioteknologiselskaper Vaccibody A/S og Nextera A/S har sprunget ut fra virksomheten, og hun har et omfattende forskningssamarbeid med Novozymes A/S.  I 2011 mottok hun Universitetet i Oslos første innovasjonspris og i 2014 mottok hun Inven2s egen ærespris for å ha levert inn 100 innovasjoner.

Erlend B. Smeland

Erlend B. Smeland er direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han er gruppeleder ved Senter for kreftbiomedisin ved Universitetet i Oslo. Han har vært leder for Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet og vært forskningsdirektør i Helse Sør-Øst HF. Erlend B Smeland er også medlem av styret i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, og har sittet i styret i FORNY hos Norges Forskningsråd. Erlend B. Smeland mottok i 2004 Kong Olav V sin Kreftforskningspris.

Henning Øglænd

Henning Øglænd er advokat. Han arbeider i hovedsak som strategisk rådgiver for virksomheter i Norge og internasjonalt. Han var i flere år internasjonalt styremedlem og partner i verdens største advokatfirma DLA Piper, hvor han også var Sector Head for firmaets globale Transportation Sector. Han er Chairman for Advisory Board i det nordiske investeringsselskapet Ratos AB, som er notert på Stockholmsbørsen. Han har og har hatt en rekke styreverv bl.a. innen media, shipping, investeringer, handel, hospitality og startup-selskaper og sitter bl.a. i dag i styret til investeringsselskapet Aars som eier Møllergruppen, Møller Eiendom og Katalysator. Han er også styremedlem i investeringsselskapet Armadillo, Koh Tan Resorts og styreformann i EIBC (Euro Iran Business Center) samt Chairman i DLA Pipers Advisory Board.

Ragnhild A. Lothe

Ragnhild A. Lothe leder en forskningsavdeling i molekylæronkologi og K.G.Jebsen senter for tarmkreft ved Oslo universitetssykehus. Hun er professor ved Universitetet i Oslo og med-direktør for Senter for kreftbiomedisin ved Det medisinske fakultet. Hennes forskningsgruppe arbeider med klinisk kreftforskning, som det har utløpt flere aktive innovasjonsprosjekter fra. Hun er medoppfinner på 8 patenter relatert til kreftbiomarkører. Lothe er styreleder for Norsk senter for molekylærmedisin med EMBLpartnerskap og nasjonalt medlem av rådgivende organ for den Europeiske kreftforening (EACR). Ragnhild A. Lothe mottok Kong Olav Vs kreftforskningspris i 2007.

Per Morten Sandset

Per Morten Sandset er viserektor og professor ved Universitetet i Oslo med hovedansvar for forskning og innovasjon, spesielt den nye livsvitenskapssatsningen ved Universitet i Oslo. Han har bistilling ved Oslo universitetssykehus der han er gruppeleder ved Institutt for indremedisinsk forskning og Avdeling for blodsykdommer. Han er hovedsakelig involvert i basale og kliniske studier knyttet til mekanismer for blodpropp og profylakse og behandling av venøs blodproppsykdom. Han har vært leder av hematologisk forskningslaboratorium og avdeling for blodsykdommer og assisterende divisjonsdirektør ved tidligere Ullevål universitetssykehus og forskningsleder ved Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken ved Oslo universitetssykehus. Fra 2015-17 har han vært direktør for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst, som er ansvarlig for mer enn 60% av forskningsproduksjonen i spesialisthelsetjenesten i Norge.

 

Torunn Berge

Torunn Berge er spesialrådgiver, forskning og innovasjon, i Helse Sør-Øst RHF. Hun har en PhD i molekylær biologi fra universitet i Cambridge, UK, og har arbeidet som selvstendig forsker både som Research Fellow i Cambridge og ved Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo. Forskningsaktivitetene har i hovedsak vært rettet mot bruk av høyoppløselighetsmikroskopi for studier av proteininteraksjoner og cellesignaleringskomplekser. I Helse Sør-Øst RHF har hun vært særskilt involvert i utvikling av RHFets forvaltningsprosesser innen forskning og innovasjon, etablering av Program for klinisk behandlingsforskning samt nasjonale oppgaver innen persontilpasset medisin. 

Hilde Irene Nebb

Hilde Irene Nebb

Lise Rødsten

Lise er ansattrepresentant i styret.