• Norsk
  • English

Inven2s styre

Åse Aulie Michelet

Åse Aulie Michelet arbeider for tiden hovedsakelig med styrearbeid. Hun er utdannet ved ETH i Zurich og Cand. pharm fra Universitetet i Oslo. Michelet har lang erfaring fra farmasøytisk industri, Nycomed, Amersham og GE Healthcare. Hun har hatt ledende posisjoner i disse selskapene, både innen forskning, markedsføring og produksjon. Hun har også vært konsernsjef i Marine Harvest ASA og Teres Medical Group AS. Åse Aulie Michelet har innehatt en rekke styreverv bl. annet i Orkla, Yara, Cermaq, Photocure og Royal Greenland. Hun er nå styreleder ved Handelshøyskolen BI og i SpinChip Diagnostics AS, samt styremedlem i Odfjell SE og  Terveystalo OY.

Inger Sandlie

Inger Sandlie er professor i molekylærbiologi og nestleder for Senter for Immunregulering ved Universitetet i Oslo. Hun har PhD i biokjemi fra Universitetet i Bergen og var postdoc ved Johns Hopkins universitetet i USA og på Radiumhospitalet. Hun leder en aktiv forskergruppe og er medoppfinner på mer enn 10 patenter som beskriver  produksjon og bruk av modifiserte antistoffer og albumin. To norske bioteknologiselskaper Vaccibody A/S og Nextera A/S har sprunget ut fra virksomheten, og hun har et omfattende forskningssamarbeid med Novozymes A/S.  I 2011 mottok hun Universitetet i Oslos første innovasjonspris og i 2014 mottok hun Inven2s egen ærespris for å ha levert inn 100 innovasjoner.

Erlend B. Smeland

Erlend B. Smeland er direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han er gruppeleder ved Senter for kreftbiomedisin ved Universitetet i Oslo. Han har vært leder for Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet og vært forskningsdirektør i Helse Sør-Øst HF. Erlend B Smeland er også medlem av styret i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, og har sittet i styret i FORNY hos Norges Forskningsråd. Erlend B. Smeland mottok i 2004 Kong Olav V sin Kreftforskningspris.

Ragnhild A. Lothe

Ragnhild A. Lothe leder en forskningsavdeling i molekylæronkologi og K.G.Jebsen senter for tarmkreft ved Oslo universitetssykehus. Hun er professor ved Universitetet i Oslo og med-direktør for Senter for kreftbiomedisin ved Det medisinske fakultet. Hennes forskningsgruppe arbeider med klinisk kreftforskning, som det har utløpt flere aktive innovasjonsprosjekter fra. Hun er medoppfinner på 8 patenter relatert til kreftbiomarkører. Lothe er styreleder for Norsk senter for molekylærmedisin med EMBLpartnerskap og nasjonalt medlem av rådgivende organ for den Europeiske kreftforening (EACR). Ragnhild A. Lothe mottok Kong Olav Vs kreftforskningspris i 2007.

Per Morten Sandset

Per Morten Sandset er viserektor og professor ved Universitetet i Oslo med hovedansvar for forskning og innovasjon, spesielt den nye livsvitenskapssatsningen ved Universitet i Oslo. Han har bistilling ved Oslo universitetssykehus der han er gruppeleder ved Institutt for indremedisinsk forskning og Avdeling for blodsykdommer. Han er hovedsakelig involvert i basale og kliniske studier knyttet til mekanismer for blodpropp og profylakse og behandling av venøs blodproppsykdom. Han har vært leder av hematologisk forskningslaboratorium og avdeling for blodsykdommer og assisterende divisjonsdirektør ved tidligere Ullevål universitetssykehus og forskningsleder ved Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken ved Oslo universitetssykehus. Fra 2015-17 har han vært direktør for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst, som er ansvarlig for mer enn 60% av forskningsproduksjonen i spesialisthelsetjenesten i Norge.

 

Tom Pike

Tom Pike arbeider med ulike styreverv og andre engasjement knyttet til helsenæringen.  Han har gjennom en årrekke arbeidet for å fremme helseindustrien i Norge bla. som en av initiativtakerne til og medlem av HelseOmsorg21 Strategirådet, medvirkning til BioVerdi rapporten, mentor i SPARK programmet, mm. Han har over 30 års erfaring fra helseindustrien deriblant med globalt ansvar i legemiddelselskapet Roche i Sveits og som adm.dir. i Roche Norge AS, Partner i venturekapitalfondet NeoMed og styreleder i Legemiddelindustrien (LMI). De siste 13 årene har hovedfokuset vært på oppstartselskaper i Norge og Sverige. Han kombinerer sine øvrige verv med et deltidsengasjement innen innovasjon for OsloMet.  Tom Pike er utdannet innen farmakologi og har deltatt i en rekke etterutdanningsprogram i bla. business & administrasjon, salg &markedsføring og finansiering.

Idar Kreutzer

.

Jan Frich

.

Alexander Woxen

.

Lise Rødsten

Lise er ansattrepresentant i styret.