• Norsk
  • English

CSAM

Foto: CSAM ProSang er et av CSAM sine programvareløsninger. Det hjelper helsepersonell med sporingen av blod, celler og vev fra giver til mottaker. Foto: Csam

CSAM er et norsk e-helseselskap som er en ledende leverandør av nisjeprogramvare innen e-helse. Med kontorer i ti land og en omsetning på 160 MNOK i år, vokser selskapet nå stort internasjonalt, og er nå Nordens ledende leverandør av nisjeløsninger innenfor ehelse.

CSAM er spunnet ut av fusjonen mellom Rikshospitalets IT-avdeling da Rikshospitalet og Radiumhospitalet ble fusjonert tilbake i 2007.

«CSAM ble skapt fordi man så et behov for å sammenkoble generelle kliniske løsninger og høyspesialiserte programvareprodukter,» sier Sverre Flatby. Han er administrerende direktør i selskapet.

Inven2 var den gang med å etablere selskapet som i dag leverer mange dedikerte nisjeløsninger som integreres med for eksempel journalløsninger som DIPS i Norge.

«Ett eksempel på slik spesialiserte løsninger er programvaren CSAM Partus som er utviklet spesielt for fødselsomsorgen. Nisjeløsninger som dette gir fagpersoner bedre støtte i sin arbeidsflyt enn det en ordinær elektronisk journal vil gjøre,» sier Flatby.

CSAM har sitt hovedkontor på Lysaker i Oslo, i tillegg til ni kontorer fordelt i Norden, Storbritannia og en utviklingsavdeling på Filipinene. Totalt har selskapet i dag 137 ansatte.

Unikt posisjonert

I og med at CSAM har konsentrert seg om å levere nisjeprodukter, så konkurrerer selskapet i liten grad med de store internasjonale aktørene.

«Vi har i stedet utviklet partnerkonstellasjoner med de store aktørene. Hver av våre spesialiserte løsninger er utviklet for faglige spesialister og porteføljen av flere slike har altså gjort oss til Nordens ledende nisjeleverandør,» sier Flatby.

Flatby påpeker at nettopp nisjeløsningene gjør selskapet er unikt posisjonert framover.

«Det har vært en trend i noen år at nasjonale og regionale prosjekter i Norden skal levere til dels altomfattende løsninger. I pressen kan man stadig lese om krevende utfordringer med slike store prosjekter. Dette har åpnet for at velintegrerte spesialiserte løsninger har fått en fremvekst. Vi tror denne utviklingen fortsetter,» sier Flatby.

Flatby sammenligner med at det blir flere apper tilgjengelig, ikke færre, på for eksempel Apple sin «App Store».

«Innovasjon som retter seg mot en bestemt oppgave er mer spennende og går som regel raskere enn i et miljø der man er bundet til å levere en omfattende generell løsning. Vi vil derfor fortsette å gå dypere til verks på alle spesialområdene med blant annet mobilitet og involvering av pasienten», sier Flatby.

CSAM står bak de elektroniske helsekortene som nå kan brukes av gravide i Finland. Selskapet tror at dette er noe som vil erstatte papirlappen gravide i de andre nordiske landene enn så lenge må holde hardt på og ikke miste, når digitaliseringen kommer innen fødselsomsorg her også.

Vokser stort internasjonalt

En omsetning på 160 MNOK i 2018 er faktisk en tredobling fra 2015, da mesteparten av omsetningen var i Norge.

«I dag er omsetningen balansert fordelt mellom Sverige, Norge, Finland og Danmark i tillegg til noen kunder i UK. Vi vokser fortere utenfor Norge, og slik vil det nok fortsatt være i årene fremover,» sier Flatby.

Inven2 solgte seg ut av CSAM i 2014 etter å ha vært med å etablere selskapet, utarbeide forretningsplan og skaffe finansiering.

«Vi i Inven2 gleder oss over at et selskap vi har vært med på å etablere er i god vekst og dekker viktige behov. CSAM var tidlig ute med å se muligheter innen e-helse, og vi tror de er kommet i en fase med store vekstmuligheter,» sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

«Det å ta ut en vellykket innovasjon innen teknologi fra et høyspesialisert sykehus og levere det som produkter til et internasjonalt marked var en lang svært utfordrende prosess. Uten Inven2 sitt pådriv i en etableringsfase ville ikke CSAM eksistert som selskap i dag,» sier Flatby 

Sverre Flatby, CEO CSAM. Foto: CSAM