• Norsk
  • English

Flere hjertestanspasienter kan reddes med norske ideér

2016 var et flott år for forsker Lars Wik. Hele tre oppfinnelser for å forbedre måten mennesker med hjertestans kan behandles på ble lisensiert ut og en ‘gammel’ oppfinnelse fra 2003 ble CE-godkjent.

 

Inven2 lisensierte ut to oppfinnelser i 2016 som forsker Lars Wik ved Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har gjort for å forbedre metodene til ambulanse- og sykehuspersonell når de behandler mennesker med hjerte- og pustestans.

- Den første lisensieringen er en sidestøtte som stabiliserer brystkassen slik at det går an å gjøre livreddende brystkompresjon i tilnærmet stabilt sideleie. Dette er helt avgjørende for å redde gravide med hjertestans, sier Wik.

Lisensieringen er gjort til det amerikanske selskapet Physio Control. Dette selskapet er verdensledende innen utvikling av brystkompresjonsmaskiner og dertil hørende utstyr.
 

Unngår kollisjoner mellom pust og maskin

Den andre lisensen er også gjort til Physio Control. Her har Wik utviklet en form for sensor som forhindrer at brystkomprimering og pusting kolliderer under  hjerte- og lungeredning.

- Denne lisensieringen går på en funksjon for å sikre riktig ventilasjon, altså inntak av oksygen, under hjertestans. I kort så går det ut på at pustingen vi må gjøre for pasienten ikke kolliderer med brystkompresjonsmaskinens stempeltrykk. Om stempeltrykket kolliderer med pustingen til pasienten, så er det veldig alvorlig. Det vil påvirke effektiviteten til hjerte- lungeredningen negativt, forteller Wik.

Physio Contol kommer enten til å utvikle helt nye hjerte- og lungeredningsmaskiner basert på Wik sin oppfinnelse, eller forbedre eksisterende maskiner ved at de får denne funksjonaliteten.

I tillegg ble en tredje idé lsiensiert til Snögg.

 

CE-godkjenning for pusterør

For hele 14 år siden, i 2003, så kom Wik opp med en idé for hvordan sikre at røret som skal transportere oksygen til lungene ved hjertestans, treffer lungen og ikke i spiserøret.

- Å legge dette pusterøret feil er den store angsten for ambulanse- og sykepersonell. I dag sjekker man at man får gjort dette riktig ved å lytte på lungen og ved å måle CO2. Det er lett å legge det feil. Konsekvensene av dette er i ytterste konsekvens fatale, sier Wik.

Det Wik har forsket fram er en teknologi som måler den transtorakale intendansen. Dette er et mål på motstand i brystkassen som er tilstede dersom pusterøret er satt inn i lungen.

- Spesielt i USA kan erstatning for å legge dette pusterøret feil, være på flere titalls millioner dollar, sier Wik.

Zoll heter firmaet som for 14 år siden innlisensierte oppfinnelsen og som i 2016 kom på markedet med denne metoden.

- Jeg er veldig glad og fornøyd med at denne metoden nå er tilgjengelig for sykehus- og ambulansepersonell. Jeg håper imidlertid de andre to oppfinnelsene mine kommer til nytte raskere, sier Wik.