• Norsk
  • English

OstomyCure

For å gi mennesker med utlagt tarm en bedre hverdag er firmaet OstomyCure i ferd med å løse en fundamental medisinsk utfordring; hvordan få kroppen til å godta et fremmedelement uten å støte det bort. I fjor ble den medisinsk-tekniske løsningen TIES fra OstomyCure CE-godkjent, og selskapet starter nå opp den siste studien som skal til for å få markedsgodkjenning.

-Vårt produkt er spunnet ut av behov. Sykepleieren Bente Buverud så at mennesker med utlagt tarm opplevde en rekke medisinske og sosiale problemer med stomi-poser. Hun mente det måtte gå an å finne en bedre løsning. Det var starten på OstomyCure, forteller Henning Mork, CFO i selskapet.

Ingeniørselskapet Hotswap AB bidro med en prinsippløsning med implantat som ble lagt til grunn for utviklingen, forteller Mork videre.

-Det har ikke skjedd noe nytt for mennesker med utlagt tarm siden 1960-årene, så dette vil representere et stort gjennombrudd og gi pasientene en ny hverdag, sier Mork.

Titanrør gjennom bukhulen

Det finnes ulike typer grupper med stomi-pasienter. Produktet til OstomyCure er utviklet for dem med ileostomi, det vil si mennesker som har tarmsykdommene ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom.

-Dette er sykdommer som rammer unge mennesker som kanskje allerede i slutten av 20-årene får utlagt tarm permanent. Det er derfor vi har konsentrert oss om denne gruppen først, sier Mork.

Problemene med de vanlige stomi-posene er mange; infeksjon og irritasjon av huden rundt den utlagt tarmen, og ikke minst lyd, lukt og lekkasje som kan virke veldig hemmende sosialt for dem som må ha utlagt tarm.

-Vårt produkt er et lite titanrør som settes inn i det myke vevet nederst i magen på én av sidene. Selve røret er perforert slik at kroppens eget vev og celler vokser tett sammen, forklarer Mork.

-Tarmen trekkes gjennom røret, og tarmen fungerer som et reservoar for kroppens avføring. Utsiden av titanrøret er lukket med et lokk. Når pasienter skal på do, tar de av lokket og kobler på en pose, som etterpå kastes i do, sier Mork.

De som bruker dette kan gå på do til faste tider og tømme seg, samtidig som det lille titanrøret ikke synes eller er til sjenanse slik en konstant påkoblet stomi-pose er.

Medisinsk gjennombrudd

Produktet er utviklet gjennom en årrekke med forskning hovedsakelig i Norge og Sverige. Oslo Universitetssykehus ved Intervensjonssenteret med Erik Fosse i spissen var med på de første prekliniske rundene, og deretter har samarbeidet blitt utvidet til Sahlgrenska, Karolinska og AHUS samt sykehus utenfor Skandinavia. 

-Det vi har jobbet mye med er å komme opp med et produkt som ikke vokser tett sammen med det myke vevet, er uten lekkasjer og infeksjoner samt ikke blir utstøtt av kroppen, som er det som normalt skjer med fremmedlegemer, sier Mork.

TIES-teknologien er et medisinsk gjennombrudd av de store. OstomyCure er ikke kjent med noen andre tilsvarende teknologier på verdensmarkedet. De første pasientene har hatt en tidlig utgave av implantatet siden 2010, noe som viser stabiliteten på teknologien.

-Dette er et produkt som pasienten skal kunne ha livet ut, sier Mork.

Skynder seg langsomt

Opp til i dag har selskapet vært organisert virtuelt, med ansatte på deltid i Norge, Sverige og Sveits. Nå har selskapet bygget opp et lite og godt team.

-Det er viktig for oss å skynde oss langsomt. Siden vi gjør noe som ikke er gjort før, ønsker vi å være tett på dem som får dette operert inn for å være sikker på at alt går bra, sier Mork.

I tillegg til selve titanrøret, utvikler OstomyCure også lokk og tømmeposer, noe som vil konkurrere med dagens marked for stomiposer som er på over 20 milliarder kroner i året på verdensbasis.

Selskapet har i mange år hatt solide investorer som Kistefos og Canica med seg, ved siden av Inven2 og andre.

-Troen på prosjektet fra våre investorer har vært avgjørende og vi har også fått meget verdifull støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet til utviklingen. Vi opplever stor interesse fra pasienter som ønsker dette produktet, sier Mork.