• Norsk
  • English

Pre Diagnostics med blodbasert test av Alzheimers sykdom

De gode nyhetene har stått i kø for det lille selskapet Pre Diagnostics de siste månedene og utvikling av deres blodbaserte test av Alzheimers sykdom. I tillegg er de med på planleggingen av kliniske studier av testen kombinert med et omega- 3 produkt som virker lovende som behandling av den skremmende hjernesykdommen.

 

Håkon Sæterøy er daglig leder av Pre Diagnostics og med seg i selskapet har han Erik Christensen. Begge er kjent fra selskapet Diagenic som også prøvde å utvikle blodbasert test for Alzheimer i tillegg til brystkreft.  

- Erfaringene vi tar med oss med arbeidet fra Diagenic er mange og vi har arbeidet med Pre Diagnostics på en helt annen måte. Blant annet har vi outsourcet mye av utviklingen og dermed ikke påtatt oss store lønnsforpliktelser i en tidlig fase. Bruk av tilgjengelig industriekspertise gjør utviklingen raskere og mindre risikofylt, sier Sæterøy.

- I tillegg har vi gode samarbeidspartnere og ikke minst er vi i kontinuerlig dialog med kundene om hva som er deres behov, sir Sæterøy. Thermo Fisher Scientific har bidratt med bruk av Ugelstadkulene i utviklingen av et immunoassay. Fürst medisinske laboratorium har bidratt i arbeidet med utvikling av metode for blodprøvehåndtering. Aller viktigst er nok likevel det gode samarbeidet med Ahus og oppfinneren professor Tormod Fladby og hans team.

Både yngre og eldre kan få Alzheimers sykdom, men det er mest vanlig hos eldre. Om lag 60 prosent av alle med demens har Alzheimers sykdom.    I dag har over 77 000 mennesker i Norge demens, og trolig vil antallet fordobles fram mot 2040. 

 

Ferdig test i løpet av året

Sæterøy sier at om alt går etter planen så skal en første versjon av testen deres være klar for klinisk utprøving i løpet av året.

- Vi har en prototype fra Thermo Fisher Scientific klar, men vi trenger å øke spesifisitet til testen, og det er det vi arbeider med nå. Det vi gjør konkret er å utvikle bedre antistoff som er spesifikke for de aktuelle peptider i proteinet beta amyloid. Vårt produkt vil være  en tidlig markør for at sykdommen er i ferd med å utvikle seg, sier Sæterøy.

Selskapet er basert på forskningfunn fra professor Tormod Fladby. Han er en av de mest anerkjente hjerneforskerne i Norge og leder nevroklinikken på A-hus.

Det er fantastisk å ha med seg Tormod Fladby inn i dette. Han ble tidligere i år anerkjent med Demensforskningsprisen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen for sin forskning, og han har bygget opp en kompetent forskningsgruppe på A-hus som bidrar inn i utviklingen av testen, sier Sæterøy.

 

Inven2 tungt inne

Pre Diagnostics er takknemlig for all bistand fra Inven2, samt Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Nå satser de på å hente inn støtte fra EU sitt Horisont 2020 program med bistand fra Oslo Medtech.

- Så langt har vi fått fantastisk støtte fra Innovasjon Norge gjennom to faser med etablerertilskudd og nå sist NOK 4 mill i tilskudd til et veldig verdifullt IFU/OFU prosjekt som nylig er avsluttet. I tillegg fikk vi fra og med 2017 Forny-tilskudd på NOK 7,4 millioner fra Forskningsrådet, og denne støtten er avgjørende for at vi kan videreføre utviklingsarbeidet uten opphold, sier Sæterøy.

Det er Olav Steinnes fra Inven2 som følger opp Pre Diagnostics, og selskapet har blant annet nytt godt av pre-såkornordningen til Inven2.

- Inven2 er veldig fornøyd med samarbeidet med Pre Diagnostics. Det er en stor fordel å jobbe sammen med et gründerteam som har praktisk erfaring med å ta diagnostikkprodukter fra forskning til et kommersielt produkt, sier Steinnes.