• Norsk
  • English

Respinor blir ranket som nummer én av totalt 237 i Europa

Respinor går helt til topps i Europa, og mottar 26 millioner kroner over EU sitt Horizon2020 program for støtte til innovative små- og mellomstore bedrifter innen helse- og biotek. Respinor utvikler en ultralyd-basert overvåking av mellomgulvet hos pasienter koblet til respirator kalt DiaMon.

Totalt mottok dette Horizon2020 programmet 237 søknader, hvorav kun seks får støtte og norske Respinor blir ranket som nummer én. EU-midlene skal selskapet bruke til å finansiere en klinisk studie i fase II av DiaMon, som skal foregå i Frankrike, Nederland, Italia og Norge.

-Det er utrolig morsomt å gå helt til topps blandt så mange søkere fra hele Europa. Jeg tror det skyldes at vi adresserer et reelt medisinsk behov og har en løsning som kan spare samfunnet for store utgifter. De 26 millionene skal i sin helhet gå til å finansiere en stor klinisk studie av DiaMon i 2018 på 600 pasienter koblet til respirator, forteller daglig leder Nicolay Berard-Andersen.

Kostnadsbesparende produkt

DiaMon er en medisinsk-teknisk sensor som kobles til mellomgulvet til pasienter som ligger i respirator, det vil si mennesker som får hjelp til å puste gjennom mekanisk ventilasjon. I og med at mellomgulvet er hovedmuskelen som bidrar til at vi mennesker gjør den livsviktige handlingen det er å puste, er det avgjørende å vite hva som skjer med denne når mennesker trenger hjelp til å puste. Dette gjøres ikke i dag.

-Pasienter som ligger på overvåkingen og får hjelp til å puste, skal etter hvert klare seg uten denne hjelpen. Å vite når pasienten bør tas av respirator, det vil si avslutte den mekaniske hjelpen, er en kritisk prosess hvor vårt produkt kan bidra med avgjørende informasjon, sier Berard-Andersen.

Det koster omtrent 13 500 kroner døgnet å ha en pasient i respirator. Med DiaMon kan de behandlende legene få informasjon om hvorvidt pasientene kan puste selv, og om de kan tas av respirator tidligere.

-Å få hjelp til å puste gjennom en respirator er helt nødvendig når pasienter ikke puster. Likevel er hjelpen forbundet med risiko for skader på lungene, lungebetennelse og at musklene svekkes slik at pasienten etter hvert ikke klarer å puste selv. Det er derfor et mål i seg selv å ha pasienter på respirator så kort tid som mulig. Ved å overvåke mellomgulvet kan legen få informasjon om når pasienten er i stand til å puste på egenhånd, sier Berard-Andersen.

Høster anerkjennelse og midler
EU-tildelingen på 26 millioner er den siste i rekken av mange gode nyheter for Respinor det siste halvåret. Selskapet mottok høsten 2016 såkornmidler av Inven2, som sammen med egen-matchet kapital totalt utgjorde 6,5 millioner kroner. I desember 2016 mottok de i tillegg støtte på 7,4 millioner fra Forskningsrådets Forny-program for å videreutvikle prototypen til DiaMon slik at den kan CE-godkjennes, som alle medisinsk-tekniske produkter må. Selskapet er også godt i gang med sin første kliniske studie som gjennomføres ved lungeavdelingen på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

-I tillegg har vi også mottatt støtte over EU-programmet Eurostars tidligere. Det som er spesielt med denne siste tildelingen på 26 millioner kroner et at den ikke må matches med privat kapital, da midlene skal brukes til kliniske studier, sier Berard-Andersen.

Berard-Andersen er klar på at gode kollegaer og hjelp fra spesielt Oslo Medtech til å skrive EU-søknaden har vært avgjørende for å komme så langt som selskapet har gjort på de knappe to årene de har eksistert.

-I første omgang nå er fokuset vårt på å utvikle dette produktet til bruk på pasienter som får pustehjelp. På sikt er likevel målet å utvide bruken av DiaMon. Vi tror produktet vårt kan bidra positivt for mennesker som lider av kols og søvn-apné, der nettopp pustestans er en del av sykdomsbildet, sier Berard-Andersen.