• Norsk
  • English

Utvikler smarte vaksiner

Vaccibody er tuftet på doktorgradsarbeidet til Agnete Brunsvik Fredriksen fra begynnelsen av 2000-tallet. I desember hentet selskapet inn 220 millioner kroner som de skal bruke til å utvikle persontilpassede, behandlende vaksiner.

 

Vaccibody er med i en eksklusiv gruppe bestående av kun to norske selskap som har fått investeringsstøtte fra Kreftforeningen. Og ambisjonene til Fredriksen, som i dag er forskningssjef i Vaccibody, er ikke små.

- Prinsippet som ligger til grunn for teknologien vår, gjør at vi potensielt kan utvikle behandlende vaksiner mot de fleste alvorlige sykdommer. Imidlertid konsentrer vi oss nå om kreftvaksiner, der vi har startet med en HPV-vaksine som er i klinisk utvikling og som så langt kan vise til gode resultater, sier Fredriksen.

Teknologien som ligger til grunn for Vaccibody er et design som målstyrer vaksinen slik at den går til rett antigen-presenterende celle, som så aktiverer immunforsvaret slik at de fremmede og sykdomsinduserende virusene blir tatt ut effektivt.

 

Posisjonert som verdensledende innen neoantigener

Brunsvik Fredriksen forteller at selskapet med de økonomiske musklene de nå har, kan ta en ledende posisjon innen et nytt felt som baserer seg på å bruke neoantigener til å utvikle behandlende kreftvaksiner som er helt individuelt tilpasset.

- Neoantigener er nye antigener som oppstår når kreften utvikler seg. De er helt spesifikke for deg og meg. Basert på teknologien vår kan vi utvikle slike vaksiner, effektivt og kostnadseffektivt, og det er det vi skal konsentrere oss om framover i tillegg til HPV-vaksinen, sier Fredriksen
 

Første pasient fikk HPV-vaksinen høsten 2015, og høsten 2016 kom de første resultatene fra denne kliniske studien: Resultatene viser at pasientene tåler vaksinen godt. Ja, det er nesten ingen bivirkninger å rapportere om.

- At vaksinen fungerer så bra er helt fantastisk. Hittil har 16 kvinner fått vår vaksine, og så skal flere få den etter hvert for å se mer på effekt, sier Fredriksen.
 

 

Utspring fra forskning innen immunologi ved UiO

Vaccibody holder hus i Forskningsparken i Oslo der bedriften deler kontor og lab med Nextera, et annet selskap som er spunnet ut av forskning ved Universitetet i Oslo. Forskningssjefene i Vaccibody og Nextera, tok begge doktorgrad under professorene Inger Sandlie og Bjarne Bogen innen fagfeltet immunologi.

Så bra var doktorgradsarbeidet til Fredriksen, at hun ble belønnet med Kongens medalje i gull for den.

- Jeg var helt kvalm da vi for første gang skulle gi HPV-vaksinen vår til en pasient. Det var surrealistisk at vi hadde kommet hit etter 14 års arbeid. Jeg gikk på ank i uker etterpå i påvente av å få vite hvordan det gikk med henne, sier Fredriksen.

 

 

Vaccibody i media

Følg Vaccibody i sosiale medier: