• Norsk
  • English

Suksesshistorier

Vaccibody hentet inn 220 millioner i desember 2016

Vaccibody er tuftet på doktorgradsarbeidet til Agnete Brunsvik Fredriksen fra begynnelsen av 2000-tallet. I desember hentet selskapet inn 220 millioner kroner som de skal bruke til å utvikle persontilpassede, behandlende vaksiner.

Inven2 og Astellas inngår lisensavtale

Ledddgiktspasienter kan i løpet av fem år få en bedre, enklere og billigere behandling takket være en doktorgrad ved Betanien sykehus. Forskningen er delvis lisensiert ut til Astellas, men Inven2 har beholdt nok rettigheter til å etablere et selskap også.

Lovende data i 2016

I 2016 fikk Ultimovacs dataene som gjør at de går videre med utprøvingen av sin behandlende kreftvaksine. Selskapet hentet i august inn 75 millioner kroner for å finansiere dette.

 
Hentet inn 550 millioner i desember 2016

I 2016 hentet Nordic Nanovector inn 499 millioner kroner. Midlene skal blant annet brukes til å forberede markedsintroduksjon av deres behandling mot lymfekreft.

IT sikkerhet

Med den unike antivirusteknologien Promon Shield, er norske Promon AS i ferd med å passere ti millioner brukere på verdensbasis og å få et skikkelig fotfeste blant kunder med svært høye sikkerhetskrav. Bak suksessen ligger mye tålmodighet og langsiktig innovasjon.

IT overvåkning

AIMS Innovation sikter mot å ta en global lederposisjon i sin nisje – overvåkning av stadig mer komplekse IT-baserte forretningssystemer. Den siste tids utvikling tyder på at selskapet er på god vei til å nå målet.

Pages