• Norsk
  • English

Trykk her for å melde inn ny idé til Inven2

Trykk her for å melde inn ny studie til Inven2

Trykk her for å registrere materialer til Inven2 Biologics

Aktuelt

Inven2Start 2015

Inven2 arrangerer i disse dager Inven2Start for studenter med en gründerspire i magen.

Søknadsfrist 30. september.

Forskning + kommersialisering = omstilling

I fjor bestilte regjeringen en evaluering av systemet for kommersialisering av norsk forskning. I dag overleverte Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) rapporten til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på et arrangement under Arendalsuka.

Inven2 håndterer avtaler for Sykehusapotekene

Sykehusapotekene HF (SAHF) og Inven2 har inngått en avtale om håndtering av avtaler. Dette gjelder når Sykehusapotek er involvert i kliniske oppdragsstudier som gjennomføres i Helse Sør-Øst (HSØ). Ordningen gjelder for studier som meldes til Inven2 fra 17. august 2015

Ny behandling mot leddgikt

Forsker Anita Kåss ved Betanien Hospital i Skien har utviklet en ny behandling mot leddgikt som kan gi rask bedring uten alvorlige bivirkninger.

Stortinget satser på innovasjonsdugnad

Norge går fra særstilling til omstilling. Det er derfor svært gledelig at det er kommet med en pre-såkornordning i revidert nasjonalbudsjett. Det legger bedre til rette for de mest innovative og kunnskapsintensive bedriftene med internasjonalt vekstpotensial.

Portfolio

Arbeidsprosess innovasjon

Sitater

«Inven2 har tatt lederskap i forhold til å profesjonalisere klinisk utprøvingsaktiviteten ved Helse Sør-øst.»

 

 

Monica Larsen (LMI), overskrift på artikkel publisert i Digitalis 13.06.13
Vi har ukentlig kontakt med Inven2,  det stimulerer voldsomt
Respondent i Inven2s kundeundersøkelse, gjennomført mai 2013
Inven2 representerer et unikt kompetansesenter i Norge. Svært profesjonelt.
Respondent i Inven2s kundeundersøkelse, gjennomført mai 2013
Gi Inven2 en del av de forskningsmidler som er tilgjengelige for å gi Inven2 mulighet til å støtte prosjekter som Inven2 oppfatter som lovende.
Respondent i Inven2s kundeundersøkelse, gjennomført mai 2013

«Idéprisen har vært starten på et tett samarbeid med Inven2 for å identifisere hvordan vi best og raskest går frå idé og tidlige forskningsresultater over til et produkt»

Professor OUS: Vinner av Idéprisen 2011
Jonhanna Olweus

«Å delta på Idéprisen har åpnet nye dører, samt gitt oss muligheten til å ta prosjektet et steg videre»

Music Impro App: 2. plass/vinner av beste studentidé Idéprisen 2011
Kjartan Vestvik
1
2
3
4
5
6

Kontakt