Informasjon til studiepersonell

Inven2 har kompetente medarbeidere med lang erfaring både innen kliniske studier generelt og avtalemessig og økonomisk oppfølging spesielt.

Vår oppgave er å være en profesjonell tredjepart for gjennomføringen av kliniske studier ved sykehusene vi har ansvar for, og samtidig ivareta sykehusenes og utprøvernes interesser i avtalene med industri. Vi ønsker være en god sparringspartner for deg som jobber som studiepersonal, så bare kontakt oss om store og små spørsmål:  kliniskgruppe@inven2.com.

Inven2s rolle og ansvar

Inven2s ansvar er å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier og industrisamarbeid som er helt eller delvis finansiert av industri.

Avtaler, forhandling og ansvar

Inven2 er ansvarlig for forhandling av avtale om kliniske studier på vegne av sykehus og utprøver. Denne prosessen går parallelt med budsjettprosessen, og omfatter både kvalitetssikring av innhold og forhandling med industri om pris og andre betingelser.

Budsjett og priser

Det er utprøver og studieteamet som er ansvarlig for å utarbeide budsjett og innhente aksept og pris fra serviceavdelinger. Studiebudsjettet skal estimerer kostnaden for gjennomføringen av studien i sykehuset.

Økonomioppfølging

Inven2 har ansvar for den totale oppfølgingen av økonomien i forbindelse med kliniske studier.

Informasjon til ledere

Oppmuntring og tilrettelegging fra ledere er viktig for at de ansatte bidrar inn på kliniske studier. Det rapporterer klinikere ved helseforetakene i Helse Sør-Øst.