Informasjon til investorer

Inven2 ønsker tett og god dialog med deg som er investor og som kan ha interesse av å investere i, eller bidra til å utvikle våre aktive innovasjonsprosjekter. Dette er prosjekter vi mener har potensiale til å bli suksessfulle bedrifter.

Vi får årlig inn rundt 100 ideer til nye oppfinnelser og kommersialiseringsmuligheter fra ansatte ved Universitetet i Oslo og sykehusene i Helse Sør- Øst. 30 % av forslagene går vi videre med som aktive innovasjonsprosjekter i nært samarbeid med oppfinnerne. Noen av ideene er opplagte utlisensieringer til etablert industri, mens andre har potensialet til å bli bedrifter som utvikler produkter og tjenester som gjør en forskjell for samfunnet.

Innovasjonsprosjekter vi mener utvikles best gjennom bedriftsetablering trenger kompetente investorer med på laget, kanskje det er deg?

 

Inven2 som aksjonær

Inven2s formål er å ta flest mulig ideer fra forskning frem mot et marked. Noen ganger betyr dette at utviklingen skjer i et oppstartselskap. Inven2 investerer ofte for å få slike selskaper i gang og deltar i emisjoner gjennom utviklingsfasen, noen ganger har vi også stiftelsesaksjer. For slike selskaper som vokser og hvor aksjene på et tidspunkt kan realiseres vil Inven2s formål bety at vi selger hele eller deler av aksjebeholdningen for å investere i opprettelsen av nye selskaper.

 

Det er sentralt å ha tilstrekkelig omløpshastighet av kapitalen for å kunne bidra til kommersialiseringsprosessen i flere selskaper. En børsnotering vil være å anse som en likviditetshendelse for Inven2 og vil derfor benyttes til å realisere 1/3 av aksjeinnehavet i forbindelse med en børsnotering. Som en av de første investorene i et selskap vil Inven2 som oftest ha behov for å realisere også de siste 2/3 tidligere enn mange andre investorer som kommer inn senere.

Investeringsmuligheter

Investerings-muligheter

Her finner du en oversikt over fire av våre mest lovende innovasjonsprosjekter for tiden. Dette er prosjekter vi mener egner seg som bedriftsetableringer, og som vi søker investorer til.

Therapeutic regulation of WNT/YAP-signaling through a potent and specific tankyrase inhibitor

A class of novel WNT/YAP inhibitor compounds exhibiting high specificity for tankyrase and demonstrated proof of concept in mouse models for several cancer indications. Read More

AnaConDebt – Analysis of Contagious technical Debt

Technical debt in software development consists of sub-optimal design solutions that are beneficial in the short term, but create costly negative impact in the long run, e.g. costly maintenance changes and impossibility to evolve the system. Read More

Porteføljebedrifter

Porteføljebedrifter

Inven2 har en portefølje bestående av 50 selskaper. De har vi etablert alene eller sammen med investorer. Utgangspunktet for selskapene er forskningsresultater fra innovative forskere. Porteføljeverdien er i desember 2023 på totalt 11 mrd kr, men dette vil variere med verdien av det enkelte selskap og hvor lenge vi er aksjonær i de mest verdifulle selskapene.
Nykode