Informasjon til industri

Inven2 har åtte kompetente medarbeidere med lang erfaring innen avtalehåndtering og økonomisk oppfølging av kliniske studier.

Vår oppgave er å være en profesjonell tredjepart for gjennomføringen av kliniske studier ved sykehusene vi har ansvar for. Inven2 leverer raske og effektive kontraktsprosesser slik at tid til oppstart av en studie blir så kort som mulig. Kontakt oss for råd om aktuelle utprøvingsmiljøer for studier;  kliniskgruppe@inven2.com.

Inven2s rolle og ansvar

Inven2s ansvar er å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier og industrisamarbeid som er helt eller delvis finansiert av industri.

Utprøvingsmiljøer

Oversikt over kontaktpunkt for kliniske studier, studieavtaler og et utvalg av utprøvningsmiljø på HF i Norge.

Forhandling av avtaler

Inven2 er ansvarlig for forhandling av avtale om kliniske studier og andre former for samarbeid med industri på vegne av sykehus og utprøver.

Avtalemaler

Inven2 har egne avtalemaler for kliniske studier av legemidler og medisinsk utstyr. Malene er i henhold til gjeldende standarder, norsk og internasjonalt regelverk, samt Helse Sør-Øst sine retningslinjer for kliniske studier.

Avtale med sykehusapotekene for kliniske utprøvinger

Når et sykehusapotek skal være med i en klinisk studie, må det inngås en separat avtale mellom sykehusapoteket og sponsor av studien.

Budsjett og priser

Det er utprøver og studieteamet på sykehuset som er ansvarlig for å utarbeide budsjett for studien. Dersom det er aktuelt er det også utprøver og studieteam som er ansvarlig for å innhente aksept og pris fra serviceavdelinger på sykehuset. 

Økonomioppfølging

Inven2 er ansvarlig for fakturering av sponsor for utført aktivitet i sykehuset i henhold til studiekontrakt på vegne av sykehuset. Inven2 mottar innbetalingene på vegne av sykehusene og overfører inntektene til sykehuset studien går på.