Vår finansiering

Inven2 har ulike finansieringskilder basert på arbeid utført av våre ansatte. Inven2 mottar ikke lønn eller subsidier fra eierne eller andre. 

Våre inntektskilder er:

Kommersialiseringsinntekter: Inntektene er regulert gjennom tredelingsmodellen der nettoinntektene fordeles mellom oppfinneren, oppfinners arbeidsgiver og Inven2.

Det betyr at Inven2 får en tredjedel av nettoinntekter dersom kommersialiseringen vi bidrar til blir en suksess. Disse inntektene brukes til ny innovasjon, kommersialisering og bygge næringsliv.

Samarbeidsavtaler, inkludert kliniske studier: Inven2 legger til 11.11 % av sykehusets priser. Helse Sør-Øst har bestemt at dette skal være Inven2s honorar for arbeidet.

Prosjektmidler fra Forskningsrådet eller andre utlysninger: Inven2 søker eller er med på søknader om prosjektmidler.

Midlene går i sin helhet til å sikre framdrift i kommersialiseringsprosjektene Inven2 leder eller bidrar til.

Tjenestesalg: Universitetet i Oslo betaler Inven2 for timer brukt til idéevaluering ved universitetet.