Inven2’s styre

Tom Pike (styreleder)

Tom Pike (styreleder)

Tom Pike arbeider med ulike styreverv og andre engasjement knyttet til helsenæringen.  Han har gjennom en årrekke arbeidet for å fremme helseindustrien i Norge bla. som en av initiativtakerne til og medlem av HelseOmsorg21 Strategirådet, medvirkning til BioVerdi rapporten, mentor i SPARK programmet, mm.

Han har over 30 års erfaring fra helseindustrien deriblant med globalt ansvar i legemiddelselskapet Roche i Sveits og som adm.dir. i Roche Norge AS, Partner i venturekapitalfondet NeoMed og styreleder i Legemiddelindustrien (LMI). De siste 13 årene har hovedfokuset vært på oppstartselskaper i Norge og Sverige. Han kombinerer sine øvrige verv med et deltidsengasjement innen innovasjon for OsloMet.  Tom Pike er utdannet innen farmakologi og har deltatt i en rekke etterutdanningsprogram i bla. business & administrasjon, salg &markedsføring og finansiering.

Per Morten Sandset

Per Morten Sandset

Per Morten Sandset er viserektor og professor ved Universitetet i Oslo med hovedansvar for forskning og innovasjon, spesielt den nye livsvitenskapssatsningen ved Universitet i Oslo. Han har bistilling ved Oslo universitetssykehus der han er gruppeleder ved Institutt for indremedisinsk forskning og Avdeling for blodsykdommer.

Han er hovedsakelig involvert i basale og kliniske studier knyttet til mekanismer for blodpropp og profylakse og behandling av venøs blodproppsykdom. Han har vært leder av hematologisk forskningslaboratorium og avdeling for blodsykdommer, assisterende divisjonsdirektør ved tidligere Ullevål universitetssykehus og forskningsleder ved Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken ved Oslo universitetssykehus. Fra 2015-17 har han vært direktør for forskning, innovasjon og utdanning i Helse Sør-Øst, som er ansvarlig for mer enn 60% av forskningsproduksjonen i spesialisthelsetjenesten i Norge.

Erlend B. Smeland

Erlend B. Smeland

Erlend B. Smeland er direktør for forskning, innovasjon og utdanning ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo. Han er gruppeleder ved Senter for kreftbiomedisin ved Universitetet i Oslo.

Han har vært leder for Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet og vært forskningsdirektør i Helse Sør-Øst HF. Erlend B Smeland er også medlem av styret i Radiumhospitalets Forskningsstiftelse, og har sittet i styret i FORNY hos Norges Forskningsråd. Erlend B. Smeland mottok i 2004 Kong Olav V sin Kreftforskningspris.

Ragnhild A. Lothe

Ragnhild A. Lothe

Ragnhild A. Lothe leder en forskningsavdeling i molekylæronkologi og K.G.Jebsen senter for tarmkreft ved Oslo universitetssykehus. Hun er professor ved Universitetet i Oslo og med-direktør for Senter for kreftbiomedisin ved Det medisinske fakultet. Hennes forskningsgruppe arbeider med klinisk kreftforskning, som det har utløpt flere aktive innovasjonsprosjekter fra.

Hun er medoppfinner på 8 patenter relatert til kreftbiomarkører. Lothe er styreleder for Norsk senter for molekylærmedisin med EMBL partnerskap og nasjonalt medlem av rådgivende organ for den Europeiske kreftforening (EACR). Ragnhild A. Lothe mottok Kong Olav Vs kreftforskningspris i 2007.

Inger Sandlie

Inger Sandlie

Inger Sandlie er professor i molekylærbiologi og nestleder for Senter for Immunregulering ved Universitetet i Oslo. Hun har PhD i biokjemi fra Universitetet i Bergen og var postdoc ved Johns Hopkins universitetet i USA og på Radiumhospitalet.

Hun leder en aktiv forskergruppe og er medoppfinner på mer enn 10 patenter som beskriver  produksjon og bruk av modifiserte antistoffer og albumin. To norske bioteknologiselskaper Vaccibody A/S og Nextera A/S har sprunget ut fra virksomheten, og hun har et omfattende forskningssamarbeid med Novozymes.  I 2011 mottok hun Universitetet i Oslos første innovasjonspris og i 2014 mottok hun Inven2s egen ærespris for å ha levert inn 100 innovasjoner.

Idar Kreutzer

Idar Kreutzer

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer har hatt en rekke ulike styreverv, og er i dag styreleder i Aschehoug Forlag, styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board.

Kreutzer er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd.  I oktober 2018 overleverte Kreutzer sin rapport om tilgangen til risikokapital i Norden, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd, og i juni 2018 overleverte han finansnæringens veikart for grønn konkurransekraft til Klima- og miljøministeren. I juni 2015 til oktober 2016 var han medlem i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Alexander Woxen

Alexander Woxen

Alexander Woxen er svært engasjert i utviklingen av økosystemet rundt teknologibaserte oppstartsselskaper og risikokapital. Han ble nylig ansatt som partner i Norselab Ventures, hvor han investerer i teknologiselskaper, typisk på serie A- og B stadiet. Før Norselab var Woxen administrerende direktør i StartupLab, en av de mer fremtredende aktørene i Norden innenfor sitt område med over 400 selskaper som har blitt støttet, hvorav noen er Huddly, Kahoot, reMarkable, OnkoImmunity og NoIsolation. Rundt 100 bedrifter har fått sin første finansiering fra StartupLab’s fond.

Woxen har tidligere jobbet som investeringsdirektør i Katalysator AS (Private Equity) hvor han var med på å oppkjøp, snuoperasjoner og utvidelsesaktiviteter. Han er også engasjert ved Universitetet i Oslo, Institutt for informatikk som foreleser i entreprenørskap og innovasjon.

Torunn Berge

Torunn Berge

Torunn Berge er spesialrådgiver i enhet forskning og innovasjon i Helse Sør-Øst RHF. Hun har en PhD i molekylær biologi fra universitet i Cambridge, UK, og har drevet egen forskning på proteininteraksjoner og -funksjon relatert til cellesignalering og kreftutvikling i Cambridge og ved universitetet i Oslo.

I Helse Sør-Øst RHF arbeider hun særskilt med oppfølging og koordinering av Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag innen persontilpasset medisin og med forvaltning av Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten.  

Siv Uddeholdt

Siv Uddeholdt

Siv er ansattvalgt styremedlem.