Informasjon til industri

Inven2 ønsker tett og godt samarbeid med både norsk og internasjonal industri som kan ha interesse av å lisensiere inn innovasjonsprosjekter basert på oppfinnelser utarbeidet av ansatte ved Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Inven2 er et av Norges største teknologioverføringskontor (TTO). Hvert år evaluerer vi omtrent 100 nye oppfinnelser. Ca 30 % av disse jobber vi videre med som innovasjonsprosjekter med sikte på utlisensiering til etablert industri eller start-ups.

Her vil du til enhver tid finne oppdatert oversikt over aktuelle lisensieringsmuligheter og kontaktdetaljer til våre ansatte som arbeider med de enkelte lisensene.

Inven2 jobber aktivt med industrisamarbeid på mange plan og ønsker kontinuerlig dialog med etablert industri. Les mer om hva vi kan tilby her.

Lisensmuligheter

Lisensmuligheter

Her finner du en oversikt over fire av våre lovende lisensmuligheter for tiden. Vi søker aktivt etter industripartnere som kan tenke seg å lisensiere inn disse teknologiene for å videreutvikle dem til produkter eller tjenester.

Therapeutic regulation of WNT/YAP-signaling through a potent and specific tankyrase inhibitor

A class of novel WNT/YAP inhibitor compounds exhibiting high specificity for tankyrase and demonstrated proof of concept in mouse models for several cancer indications. Les mer

An optimized engineered albumin for half-life extension and mucosal delivery of biologics

An engineered human albumin variant with extended in vivo half-life. Les mer

A versatile improved antibody Fc technology platform

A unique and versatile antibody Fc technology platform (“REW”). Les mer

AnaConDebt – Analysis of Contagious technical Debt

Technical debt in software development consists of sub-optimal design solutions that are beneficial in the short term, but create costly negative impact in the long run, e.g. costly maintenance changes and impossibility to evolve the system. Les mer

Produkter på markedet

Produkter på markedet

Inven2 har bidratt til at mange produkter og tjenester har kommet samfunnet til gode gjennom utlisensieringer til industri eller selskapsetablering innen en hel rekke teknologiområder. Her er et utvalg av dem.