Mandat og eiere

Inven2 er et aksjeselskap eid av Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo og er opprettet for å forvalte det kommersielle potensialet til oppfinnelser og arbeidsresultater fra disse to institusjonene, samt alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Bakgrunnen for at teknologioverføringskontorene i Norge ble opprettet er en rekke lovendringer som ble innført i 2003 og 2004. Da ble det gjort endringer i Universitetsloven som tydeliggjorde universitetenes generelle ansvar for formidling og «anvendelse av vitenskapelige metoder og resultater» i samfunnet. Samtidig ble Arbeidstakeroppfinnelsesloven endret og lærerunntaket opphevet. Dermed ligger eierrettighetene til oppfinnelser for alle arbeidstakere hos arbeidsgiver, også i universitetene. Forskerne fikk plikt til å melde inn potensielle oppfinnelser og universitetene fikk ansvar for å forvalte oppfinnelsene til det beste for samfunnet.

Inven2 ble etablert i 2010 da Medinnova, teknologiverføringskontoret til Rikshospitalet, og Birkeland Innovasjon, teknologioverføringskontoret til Universitetet i Oslo, ble slått sammen.

Ved sammenslåingen ble det bestemt at Oslo universitetssykehus skulle eie halvparten av Inven2 på vegne av Helse Sør-Øst og at Inven2 skulle betjene alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus eier 50% hver av Inven2. Det innebærer at alle inntekter skal gå tilbake til ny forskning og innovasjon.

Inven2s mandat er å forvalte to forretningsområder:

  • Kommersialisering av oppfinnelser
  • Forvaltning av kliniske studier

I 2016 fikk Inven2 ansvaret for kliniske studier og økonomioppfølging ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, og i 2021 fikk vi også ansvar for Nordlandssykehuset.

 

Les mer om politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved:

– Universitetet i Oslo (norsk)

– Universitetet i Oslo (engelsk)

– Oslo universitetssykehus (norsk)