Vi omgjør forskning og kunnskap til samfunnsnyttige produkter og tjenester

Oppsummering av 2021

2021 var året da mye av det vi i Inven2 har jobbet for og hatt tro på i lang, lang tid materialiserte seg i betydelige verdier. Det er lange tidslinjer når grunnforskning skal kommersialiseres, og da er det viktig å ha tro på at de prosessene og den kompetansen som legges inn, vil gi resultater.
Få innblikk i suksesshistorier og nøkkeltall.

Siste nytt

Siste nytt

Her kan du lese siste nytt om Inven2s porteføljeselskaper, innovasjonsprosjekter og kliniske studier. Hver måned skriver vi lengre artikler der vi intervjuer aktuelle forskere og klinikere.
Vi ønsker din tilbakemelding

Vi ønsker din tilbakemelding

Inven2 gjennomfører på nyåret 2022 en brukerundersøkelse for å få tilbakemelding fra forskere og samarbeidspartnere på jobben vi gjør. Informasjonen...

les mer

Arrangementer

Events

Her publiserer vi arrangementer hvor vi er arrangør eller der vi har en rolle. Følg med for nye arrangementer.

Innovasjon

Inven2s kjernevirksomhet er innovasjon. Vi bidrar til å kommersialisere gode idéer fra dyktige forskere, til produkter og tjenester som gjør en forskjell.

Kliniske studier

Sammen med sykehus og industri bidrar Inven2 til at kliniske studier blir gjennomført raskt og effektivt, til det beste for norske pasienter.

Nøkkeltall 2010 – 2020

# Idéer vurdert (DOFI)

# Selskaper etablert

# Inngåtte lisensavtaler

# Nye patentsøknader

MNOK tilbake til forskning, innovasjon og oppfinnere

# Kliniske studier håndtert

Porteføljebedrifter

Porteføljebedrifter

Inven2 har en portefølje bestående av 53 selskaper. De har vi etablert alene eller sammen med investorer. Utgangspunktet for selskapene er forskningsresultater fra innovative forskere. Porteføljeverdien er i oktober 2020 på 23 mrd kr, men dette vil variere med verdien av det enkelte selskap og hvor lenge vi er aksjonær i de mest verdifulle selskapene.
Nykode

Produkter på markedet

Produkter på markedet

Inven2 har bidratt til at mange produkter og tjenester har kommet samfunnet til gode gjennom utlisensieringer til industri eller selskapsetablering innen en hel rekke teknologiområder. Her er et utvalg av dem.