Vi omgjør forskning og kunnskap til samfunnsnyttige produkter og tjenester

Inven2 10 års logo

Inven2 feirer 10-års jubileum

Inven2 er 10 år i 2020. «Jeg er stolt over det vi har oppnådd på disse 10 årene. Spesielt stolt er jeg over at vi har bidratt til å tilbakeføre over en halv milliard til ny forskning og innovasjon», sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

Siste nytt

Siste nytt

Her kan du lese siste nytt om Inven2s porteføljeselskaper, innovasjonsprosjekter og kliniske studier. Hver måned skriver vi lengre artikler der vi intervjuer aktuelle forskere og klinikere.

Arrangementer

Arrangementer

Det er ingen kommende events på dette tidspunktet.

Innovasjon

Inven2s kjernevirksomhet er innovasjon. Vi bidrar til å kommersialisere gode idéer fra dyktige forskere, til produkter og tjenester som gjør en forskjell.

Kliniske studier

Sammen med sykehus og industri bidrar Inven2 til at kliniske studier blir gjennomført raskt og effektivt, til det beste for norske pasienter.

Nøkkeltall 2010 – 2020

# Idéer vurdert (DOFI)

# Selskaper etablert

# Inngåtte lisensavtaler

# Nye patentsøknader

MNOK tilbake til forskning, innovasjon og oppfinnere

# Kliniske studier håndtert

Porteføljebedrifter

Porteføljebedrifter

Inven2 har en portefølje bestående av 53 selskaper. De har vi etablert alene eller sammen med investorer. Utgangspunktet for selskapene er forskningsresultater fra innovative forskere. Porteføljeverdien er i oktober 2020 på 23 mrd kr, men dette vil variere med verdien av det enkelte selskap og hvor lenge vi er aksjonær i de mest verdifulle selskapene.

Produkter på markedet

Produkter på markedet

Inven2 har bidratt til at mange produkter og tjenester har kommet samfunnet til gode gjennom utlisensieringer til industri eller selskapsetablering innen en hel rekke teknologiområder. Her er et utvalg av dem.