Innovasjon

Inven2 har ansvaret for å vurdere og kommersialisere innovativ forskning fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Vi har etter 10 års drift bidratt til etableringen av 55 selskaper og 388 lisenser sammen med innovative forskere. Dette har bidratt til at en halv milliard kroner har blitt kanalisert tilbake til forskning og innovasjon.

Innoverer på grunn av pasientene

Jan Terje Andersen lærte seg laboratoriearbeid da han studerte til å bli bioingeniør. Vitenskapelig nysgjerrighet drev ham videre til Institutt for biovitenskap på Blindern.

En forelesning med professor Inger Sandlie staket ut karrieren hans. I dag er han en av forskerne med flest innovasjoner hos Inven2.

Informasjon til

Porteføljebedrifter

Porteføljebedrifter

Inven2 har en portefølje bestående av 53 selskaper. De har vi etablert alene eller sammen med investorer. Utgangspunktet for selskapene er forskningsresultater fra innovative forskere. Samlet har selskapene en verdi på 15 milliarder norske kroner.

Produkter på markedet

Produkter på markedet

Inven2 har bidratt til at mange produkter og tjenester har kommet samfunnet til gode gjennom utlisensieringer til industri eller selskapsetablering innen en hel rekke teknologiområder. Her er et utvalg av dem.

Siste nytt fra innovasjon

Siste nytt fra innovasjon

Her finner du nyheter om Inven2s nye og pågående innovasjonsprosjekter, bedrifter vi har bidratt til å etablere, nye produkter og tjenester på markedet og andre relevante nyheter om innovasjon.
Etablerer DoMore Diagnostics AS

Etablerer DoMore Diagnostics AS

Basert på kunstig intelligens og dyp læring har forskning ved Institutt for kreftgenetikk og informatikk resultert i en teknologi for å analysere...

les mer