Innovasjon

Inven2 har ansvaret for å vurdere og kommersialisere innovativ forskning fra Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Vi har etter 10 års drift bidratt til etableringen av 55 selskaper og 388 lisenser sammen med innovative forskere. Dette har bidratt til at en halv milliard kroner har blitt kanalisert tilbake til forskning og innovasjon.

Innoverer på grunn av pasientene

Jan Terje Andersen lærte seg laboratoriearbeid da han studerte til å bli bioingeniør. Vitenskapelig nysgjerrighet drev ham videre til Institutt for biovitenskap på Blindern.

En forelesning med professor Inger Sandlie staket ut karrieren hans. I dag er han en av forskerne med flest innovasjoner hos Inven2.

Informasjon til

Porteføljebedrifter

Porteføljebedrifter

Inven2 har en portefølje bestående av 50 selskaper. De har vi etablert alene eller sammen med investorer. Utgangspunktet for selskapene er forskningsresultater fra innovative forskere. Porteføljeverdien er i desember 2022 på totalt 11 mrd kr, men dette vil variere med verdien av det enkelte selskap og hvor lenge vi er aksjonær i de mest verdifulle selskapene.
Nykode

Produkter på markedet

Produkter på markedet

Inven2 har bidratt til at mange produkter og tjenester har kommet samfunnet til gode gjennom utlisensieringer til industri eller selskapsetablering innen en hel rekke teknologiområder. Her er et utvalg av dem.

Siste nytt fra innovasjon

Siste nytt fra innovasjon

Her finner du nyheter om Inven2s nye og pågående innovasjonsprosjekter, bedrifter vi har bidratt til å etablere, nye produkter og tjenester på markedet og andre relevante nyheter om innovasjon.