Informasjon til forskere

Inven2 har medarbeidere med ekspertise innen en rekke fagområder som skal bistå med å kommersialisere din oppfinnelse. Vi vil gjerne snakke med deg så tidlig som mulig i innovasjonsløpet.

Nedenfor har vi beskrevet hva som skjer fra du melder inn din oppfinnelse til Inven2 til den er kommersialisert.

Hvem eier hva?

Inven2 sitt mandat er å kommersialisere oppfinnelsene til de ansatte ved Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst, på vegne av disse institusjonene.

Hvem får hva?

Ved en kommersialisering gir Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst en tredjedel av alle nettoinntektene til oppfinnerne privat, en tredjedel går til arbeidsgiver og en tredjedel går til Inven2.

Evaluering av din oppfinnelse

Når du melder inn en oppfinnelse, DOFI, vil Inven2 sette sammen et dedikert team til å vurdere oppfinnelsens kommersielle potensial.

Veien videre for din idé

Etter etablering av et kommersialiseringsprosjekt vil Inven2 i samråd med deg lage en utviklingsplan for oppfinnelsen. Planen inkluderer forskning og utvikling, markeds- og rettighetsmessige aktiviteter.

Lisensavtale eller selskap

Kommersialisering av oppfinnelsen din skjer enten i form av en lisensavtale med etablert industri eller ved å opprette et nytt selskap.

Mer om selskapsetablering

Selskapet vil som regel etableres av Inven2, men det kan også opprettes av oppfinner. 

Vi bistår med patentering

Når du som forsker har oppdaget noe nytt som du tror kan ha et kommersielt potensial, så er Inven2 her for å bistå deg. Patentering kan være en av mulighetene for å beskytte oppfinnelsen din.

Advokater sikrer gode avtaler

Advokatene til Inven2 har lang erfaring innenfor forskning- og kommersialiseringsbransjen og bistår med forhandlinger og avtaler knyttet til kommersialisering av din oppfinnelse.

Informasjon til ledere

Oppmuntrende ledere er viktig for at de ansatte bidrar til innovasjon. Det rapporterer forskere og klinikere ved Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst.