Vi omgjør forskning og kunnskap til samfunnsnyttige produkter og tjenester

Forskning og kunnskap er nøkkelen til å løse globale samfunnsutfordringer innen helse, energi og miljø. Dyktige forskere og klinikere fra Universitetet i Oslo og sykehusene i Helse Sør-Øst melder inn idéer og oppfinnelser til Inven2, noe som gjør oss til et av Norges største teknologioverføringskontorer.

Vårt økosystem er spesielt sterkt innen livsvitenskap. To tredjedeler av de bedriftene og lisensene vi har bidratt til er innenfor dette fagfeltet.

En annen viktig oppgave vi har er å forvalte samarbeidsavtaler og følge opp avtaler mellom industri og forskere eller industri og sykehusavdelinger ved de ni helseforetakene i Helse Sør-Øst, Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset. Den største andelen av slike avtaler er industrifinansierte kliniske studier.

Vi jobber også for at flere nasjonale og internasjonale selskaper skal legge sine kliniske studier til Norge. Slik kan mer nyskapende behandling komme flere pasienter i Norge til gode.

Vi utvikler og forvalter idéene, og går videre med idéer som kan omgjøres til samfunnsnyttige produkter og tjenester.

Vår kompetanse

I Inven2 har vi ansatte med bredt sammensatt kompetanse fra ulike fagområder, forskning og industri for å kunne håndtere hele verdikjeden innen innovasjon, kliniske studier og industrisamarbeid: