Strategi og mål

Inven2s overordnede mål er å:

Skape verdier fra forskningen ved Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst gjennom industrisamarbeid og kommersialisering av oppfinnelser fra ansatte

Skape attraktive investeringsmuligheter for investorer og industri, både nasjonalt og internasjonalt.

Bringe overskudd fra kommersialisering tilbake til oppfinnere og til ny forskning og innovasjon, samtidig som Inven2 selv skal jobbe mot å bli selvfinansierende.

Bidra til et effektivt økosystem for innovasjon og kliniske studier i Norge

Bidra til å gjøre nye behandlinger tilgjengelig for pasienter gjennom effektive avtaler for kliniske studier.

Inven2s strategi for 2020 er å:

Øke samarbeidet mellom forskning og industri gjennom å matche business-behov med vitenskap.

Påvirke sykehusene til å bli mer attraktive for kliniske studier.

Etablere flere oppstartselskaper gjennom samarbeid med økosystemet for innovasjon.

Utvide investornettverket vårt.

Satsning innen digitalisering og e-helse.

Implementere mer effektiv prosjekt- og porteføljestyring.