Hvorfor kliniske studier i Norge

Inven2 har ansvar for å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier og industrisamarbeid. Vi ønsker å bidra til at industrien legger flere studier til Norge. Vi jobber tett med både sykehus, firma, myndigheter og økosystemet rundt oss for å mobilisere til dette. I denne saken kan du lese om hva som gjør Norge til et attraktivt land å legge studier til.

Norge er et attraktiv land å gjennomføre klinisk utvikling av både legemidler og medisinsk utstyr i. En av grunnene er at norske myndigheter tilrettelegger for kliniske studier og medisinsk innovasjon og de har et sterkt fokus på dette. I 2021 kom det blant annet en egen handlingsplan for kliniske studier fra Helse- og omsorgsdepartementet. Et av Norges fremste fortrinn er at vi har et offentlig og oversiktlig helsevesen som behandler alle typer pasienter. De ansatte i helsetjenesten har høy akademisk kompetanse og er generelt høyt kvalifiserte.

Utprøvingsmiljøene involvert i klinisk forskning og utvikling holder høy internasjonal standard, fra utprøvingsavdelingene involvert i tidligfasestudier, til enheter som er involvert i senere faser. Norge har i tillegg anerkjent internasjonal forskning og studier innen en rekke områder, som kreft, på barn, gastromedisin, hjerte- og karsykdommer hjerne og radiologi.

Les mer om aktuelle studiesteder her. 

Oslo universitetssykehus var for eksempel det eneste sykehuset i Europa som ble kvalifisert til å være med på utprøving av verdens første godkjente gen- og celleterapi på både barn og voksne.

Alle innbyggerne i Norge har et unikt personnummer som gjør det mulig å følge dem fra vugge til grav, og sammenstille informasjon om enkeltpersoner fra en rekke ulike registre og biobanker. Nordmenn er også veldig positive til å delta i kliniske studier, og er lette å rekruttere inn. Veldig få går ut av studier når de først er innrullert. Generelt er den norske befolkingen homogen, stabil og høyt utdannet.

Kvaliteten på helsedata er høy og norske sykehus har sterke og godt integrerte forskningsmiljøer. Norge har også en rekke biobanker og registre tilgjengelig for klinisk, medisinsk forskning. Du kan lese mer om dem her på Biobank Norway sine nettsider.

Her finner du oversikt over utprøvingsmiljøer