Inven2 feirer 10 års jubileum

Inven2 10 år
Ole Kristian Hjelstuen er administrerende direktør i Inven2. Han er stolt over det Inven2 har oppnådd i løpet av de siste 10 årene.
10. august 2020
Inven2 er 10 år i 2020. «Jeg er stolt over det vi har oppnådd på disse 10 årene. Spesielt stolt er jeg over at vi har bidratt til å tilbakeføre over en halv milliard til ny forskning, innovasjon og oppfinnere», sier Ole Kristian Hjelstuen, administrerende direktør i Inven2.

Inven2 ble etablert i 2010 da Medinnova, teknologiverføringskontoret til Rikshospitalet, og Birkeland Innovasjon, teknologioverføringskontoret til Universitetet i Oslo, ble slått sammen.

Ved sammenslåingen ble det bestemt at Oslo universitetssykehus skulle eie halvparten av Inven2 på vegne av Helse Sør-Øst, og at Inven2 skulle betjene alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Det vil i praksis si at når en ansatt ved Universitetet i Oslo og de ni helseforetakene i Helse Sør-Øst får en god idé til en produkt eller tjeneste, så skal hen kontakte Inven2 med idéen.

På bakgrunn av dette så har Inven2 i  løpet av disse 10 årene bidratt til:

  • 55 oppstartsbedrifter
  • 2072 idéer til nye innovasjoner (DOFIer)
  • 260 nye patentsøknader
  • 388 lisensavtaler
  • 582 millioner kroner er tilbakeført til forskning, innovasjon og til oppfinnere
  • 1500 kliniske avtaler

Eierne kan ikke ta ut utbytte fra Inven2. Det innebærer at alle inntekter skal gå tilbake til ny forskning og innovasjon i tillegg til utbetaling til oppfinnerne bak ideen.

–Jeg er stolt over at vi sammen med forskerne og økosystemet har bidratt til å skape så mye at vi har tilbakeført mer enn en halv milliard til ny forskning og innovasjon, og til oppfinnerne selv, sier administrerende direktør i Inven2, Ole Kristian Hjelstuen.

I tillegg har selskapene som har blitt etablert vist en voldsom verdiøkning.

–Så langt har vi vært med på å etablere 55 selskaper og verdiskapingen på vår portefølje har vokst fra under en halv milliard i 2010 til 17 milliarder i august 2020. Viktigere enn milliardene i verdi er at selskapene har bidratt til å etablere arbeidsplasser og samfunnsnyttige produkter som konkurrerer på det globale markedet, sier Hjelstuen.

 

Kreftvaksine, transportisolator og mye mer

Inven2 sitt arbeid gjennom disse 10 årene har sammen med mange andre ført til at en rekke produkter og tjenester har kommet på markedet, mens andre fremdeles er under utvikling.

Å velge ut eksempler på innovasjonene Inven2 har hatt en finger med i spillet til er vanskelig, men disse eksemplene representerer et spenn:

  • Ultimovacs utvikler en universell kreftvaksine, og ble etablert i 2010 basert på kreftforskning ved Radiumhospitalet. Selskapet er nå børsnotert og har med seg solide eiere som Bjørn Rune Gjelsten og Stein Erik Hagen. I dag er de i gang med kliniske studier verden over av sin kreftvaksine UV-1 i kombinasjon med andre kreftmedisiner til behandling av en rekke kreftformer. De planlegger å søke markedsgodkjenning i løpet av få år
  • Transportisolatoren EpiShuttle utviklet av selskapet EpiGuard har fått sitt internasjonale gjennombrudd i koronapandemien. Den har i løpet av det siste halvåret blitt kjøpt inn av en rekke land i Europa, samt at selskapet nettopp har landet en distribusjonsavtale for USA og Canada. Idéen til transportisolatoren fikk legen Fridtjhof Heyerdahl og fire kolleger da de arbeidet med en norsk ebola-smittet i 2014, og så hvor vanskelig det var å beskytte helsearbeidere fra smitte når de skulle forflytte alvorlig syke pasienter
  • Lisensavtalen mellom Merck og klinikere ved Sykehuset Sørlandet, på bruk av kreftmedisin til å behandle alvorlige nervesmerter. Avtalen har til nå innbragt over 100 mill kr
  • MeshCrafts er et av selskapene som er blitt til gjennom Inven2Start-konkurransen. De har utviklet et system for strømstyring og har lykkes bra i det norske markedet, og står nå foran internasjonal ekspansjon

 –Vi kunne nevnt så mange flere eksempler, men jeg synes disse eksemplene på en god måte viser bredden av det vi jobber med og bidrar til, sier Hjelstuen.

Styreleder i Inven2, Åse Aulie Michelet, er imponert over resultatene.

«Jeg er veldig stolt av hva vi har fått til i Inven2! Det er kompetansen og drivkraften hos medarbeiderne våre som bidrar til de gode resultatene over tid. Jeg tror det er få som er klar over markedsverdien på oppstartsselskapene Inven2 har bidratt til etablering av, og fortsatt har eierandeler i, er over 16 milliarder kroner», sier Michelet.

 

Profesjonell organisasjon

I dag arbeider 32 mennesker med bred, tverrfaglig bakgrunn i Inven2. Hjelstuen mener organisasjonen har utviklet seg og blitt profesjonalisert over disse årene.

Inven2s mandat fra starten av har vært å forvalte kommersialisering av oppfinnelser og forvalte kliniske studier.

–Jeg synes resultatene peker på at vi gjør mye riktig i den fasen der vi velger ut hvilke idéer vi skal gå videre med, og hvordan vi bidrar til å utvikle dem. I forhold til mandatet har vi klart å knekke en kode på lisensiering av innovasjoner, for å få nyttige teknologier på markedet, sier Hjelstuen.

Hjelstuen peker på at Inven2 har vokst sammen med økosystemet, som også har modnet og blitt profesjonalisert de siste årene.

–Det er ikke så lenge siden gründerskap ikke var det fyndordet det er i dag, og vi hadde heller ikke så mange investorer, inkubatorer eller klynger å spille på lag med for 10 år siden. Forskernes evne og vilje til innovasjon har også tatt syvmilssteg. De ser verdien av å bidra til at pasienter verden over kan få en bedre hverdag med deres idé til produkt eller tjeneste, sier Hjelstuen.

Inven2 har også ansvar for å ivareta avtalemessige og økonomiske forhold i kliniske studier og industrisamarbeid som er helt eller delvis finansiert av industri.

–Siden 2010 har vi satt i gang 1500 nye kliniske studier, hvorav 400 pågår til enhver tid. Gjennom dette arbeidet har vi medvirket til at norske pasienter får tilgang til ny behandling flere år før en behandling er tilgjengelig for alle, sier Hjelstuen. 

Inven2 har ansvar for kliniske studier for alle de ni helseforetakene Helse-Sør Øst og for Universitetssykehuset Nord-Norge.

 

Stølen og Bjørnbeth gratulerer

Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo som sammen eier Inven2, gratulerer med jubileet, og ser fram til realiseringen av nye spennende prosjekter.

«Vi gratulerer Inven2 med jubileet. Universitetet i Oslo er opptatt av at forskning må bidra til oppstartsbedrifter, arbeidsplasser og verdiskaping. Inven2 har en sentral rolle i det økosystemet som er påkrevd for nettopp dette. Vi er imponert over tall og fakta for de første 10 år, og har store forventninger for de neste 10 år. Sammen bygger vi en sterk og effektiv innovasjonskultur», sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, påpeker den strategiske viktige rollen Inven2 har innen innovasjon og kliniske studier.

«Vi gratulerer Inven2 med 10-års-jubileum. Etableringen av Inven2 har representert en svært viktig og vellykket del av den strategiske samordningen mellom Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, og har bidratt til økt kvalitet og omfang av innovasjonsaktiviteten. En stor del av den forskningsdrevne innovasjonsaktiviteten i Oslo universitetssykehus skjer i grenseflaten mot Universitetet i Oslo, men Inven2 er også TTO for alle de andre sykehusene i Helse Sør-Øst. Vi vil også berømme den viktige rollen Inven2 har i forbindelse med avtaler om kliniske studier og samarbeid med industripartnere», sier Bjørnbeth.

 

Fortid og framtid

Hjelstuen gleder seg til de neste 10 årene, og tror mye positivt vil skje framover også.

–På mange måter har vi akkurat startet. Nesten halvparten av de verdiene som vi har bidratt til å skape etter 2010, baserer seg på historikken til Medinnova og Birkeland Innovasjon. Nå går det fortere, for i og med at utvikling av forskningsbasert innovasjon krever tid og kapital så vil vi oppleve en enda større verdiskaping i løpet av de neste 10 årene basert på det vi allerede har levert, sier Hjelstuen.

Han tror det kommer til å etableres flere nye selskaper, og at de mindre selskapene er der verdiskapingen vil skje framover.

–Det blir spennende å se utviklingen når digital teknologi virkelig konvergerer med annen teknologi og kunnskap. Her tror jeg vi enda ikke aner hva som er potensialet, sier Hjelstuen.

Han er også veldig positiv til at universitetene og universitetssykehusene tar en ledende rolle for å bidra til mer innovasjon.

–Livsvitenskapsbygget som står ferdig om får år kan bli et lokomotiv for nytenkning og samarbeid på tvers mellom næringsliv, sykehus og universitet. Vi i Inven2 skal gjøre vårt for å få idéene som oppstår i dette krysningspunktet helt ut til markedet, og de som trenger det, sier Hjelstuen.