Lisensiering validerer norsk plattformteknologi for utvikling av skreddersydde antistoffer

Professor Jan Terje Andersen (til høyre) og forsker Stian Foss (til venstre). Foss er medoppfinner av antistoffteknologien og ble nylig tildelt et "Forskerprosjekt for unge talenter" av Forskningsrådet. Foto: Mari Nyquist-Andersen.
19. september 2023
I sommer ble det USA-baserte bioteknologiselskapet Mage Biologics Inc etablert som et samarbeid mellom det sveitsiske spesialistfarmaselskapet Tillotts Pharma og det internasjonale venturekapitalfirmaet TVM Capital Life Science. Opptil 28 millioner dollar skal investeres i fellesskap i selskapet, der en antistoffteknologi er lisensiert inn fra Inven2. Lisensen er basert på forskning utført i professor Jan Terje Andersens forskningsgruppe.

-Mage utvikler et monoklonalt antistoff som skal gis oralt. Dette er en helt ny og innovativ tilnærming til behandling av ulcerøs kolitt, en kronisk tarmsykdom som gir magesmerter og dannelse av sår på tarmens slimhinne. Det er et åpenbart behov for ny behandling for denne pasientgruppen, som også kan gis sprøytefritt. Det vil bety mye for pasientene om Mage lykkes, sier Jan Terje Andersen.

Andersen er professor i biomedisinsk innovasjon ved Universitetet i Oslo og leder forskningsgruppen «The Laboratory of Adaptive Immunity and Homeostatis», som er en del av både Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Mage planlegger å levere en søknad om å gå i kliniske studier i mennesker i løpet av 2024.

Andersen forteller at Tillots Pharma allerede i 2018 innlisensierte teknologien som nå er viderelisensiert til Mage. Det har over flere år pågått et preklinisk samarbeid mellom Tillotts og forskningsruppen hans.

Jan Terje Andersen

Professor Jan Terje Andersen og kollegaene hans har fått en viktig validering av antistoffteknologien sin gjennom lisensen med Mage. Foto: Inven2.

Dette bekrefter Johannes Spleiss. Han er forskningsdirektør i Tillotts, samt administrerende direktør i Mage.

-Tilbake da vi første gang møtte professor Andersens team, søkte vi etter hjelp på et fagområde hvor det eksisterte svært få eksperter globalt. De hadde etablert et unikt verktøy som vi trengte for å karakterisere antistoffkandidatene våre. Vi skjønte snart at teknologien de utviklet, delvis ved hjelp av dette verktøyet, var ideell for å takle en av utfordringene vi sto ovenfor i forhold til å kunne levere antistoffer oralt. Det tok oss bare et par måneder å lisensiere inn og kombinere teknologien med vårt ledende antistoff. Våre påfølgende studier har bekreftet nytten av denne teknologien. Samarbeidet med professor Andersens lab var både veldig effektivt og en god opplevelse, sier Spleiss.

Johannes Spleiss er administrerende direktør i Mage og forskningsdirektør i Tillotts. Han er veldig godt fornøyd med samarbeidet med laben til professor Andersen. Foto: Tillots Pharma.

 

Viktig validering

Plattformteknologien som Andersen og kollegaer har utviklet er allsidig og kan benyttes til å skreddersy monoklonale antistoffer for både effekt, virkningstid og vevspenetrasjon. Dette kan gjøre behandlingen mer treffsikker.

-At Tillotts har viderelisensiert teknologien til det nye selskapet Mage er en viktig validering av plattformteknologien Andersen og kollegaer har utviklet. Tillotts har kun lisensiert inn en mindre, eksklusiv del av denne plattformen koblet opp mot deres antistoff, så her er det muligheter for en rekke andre lisenser koblet opp mot andre typer antistoffer og indikasjoner, sier Ken Rosendal.

Rosendal er forretningsutvikler i Inven2. Han har sammen med advokat Helle Thorsen, patentansvarlig Kirsten Stangeby og Gerbrand Koster, som er prosjektleder for oppfinnelsene til Andersen, jobbet med avtalen mellom Tillotts og laben til Andersen.

– Samarbeidet med Tillotts er et glimrende eksempel på hvordan akademisk innsikt og teknologi kan komme til nytte tidlig i et preklinisk utviklingsløp. Det blir spennende å følge Mage videre i utviklingen av behandlingen mot ulcerøs kolitt, sier Rosendal.

Ken Rosendal

Ken Rosendal er forretningsutvikler i Inven2.

Fakta:

  • Tillotts inngikk i 2017 en avtale med laboratoriet til Andersen for å gjennomføre et forskningsprosjekt
  • Samarbeidet ble utvidet og en ny antistoffteknologi utviklet i Andersen sitt laboratorium ble testet ut i sammenheng med forskningsprosjektet til Tillots
  • En lisensavtale knyttet til bruk av teknologien ble signert i januar 2018
  • Antistoffteknologien er utviklet av Stian Foss, Inger Sandlie og Jan Terje Andersen
  • Finansiering fra Forskningsrådet og Helse Sør-Øst har vært avgjørende for utvikling av teknologiplattformen
  • Høsten 2023 blir det det første vitenskapelige arbeidet som beskriver teknologien mest sannsynlig publisert
 

Om Jan Terje Andersen og The Laboratory of Adaptive Immunity and Homeostasis

Jan Terje Andersen er professor i biomedisinsk innovasjon ved Universitetet i Oslo, og forskningsgruppeleder ved Oslo universitetssykehus. Han leder Laboratory of Adaptive Immunity and Homeostasis, som er medlem av PRIMA – et Senter for Fremragende Forskning innen presisjonsimmunterapi finansiert av Forskningsrådet.

Laboratoriet hans studerer cellulære prosesser og molekylært samspill som ligger til grunn for funksjonene til de to mest tallrike proteinene i blod, albumin og IgG. Andersen og forskerkollegaene hans samarbeider tett med både biotekselskaper og legemiddelselskaper, og er den forskningsgruppen ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus med flest registrerte innovasjoner hos Inven2. Andersen er også medgründer av Authera AS.

Se mer info på nettsiden deres her: The Laboratory of Adaptive Immunity and Homeostasis

 

Om Mage Biologics Inc.

Mage Biologics er opprettet for å utvikle et nytt, oralt administrert monoklonalt antistoff for behandling av ulcerøs kolitt. Mage Biologics er i fellesskap finansiert av TVM Life Science Innovation II og Tillotts Pharma og ledes av et erfarent team. Mage har ingen egen nettside.

 

Om Tillotts Pharma

Tillotts Pharma AG, er et spesialistfarmaselskap og en del av den japanske gruppen Zeria Group. De har nærmere 400 ansatte i Sveits og i andre land. Tillotts er dedikert til utvikling, anskaffelse og kommersialisering av innovative farmasøytiske produkter for fordøyelsessystemet. Se mer info på nettsiden deres her: Tillots Pharma

 

Om TVM Capital Life Science

TVM Capital Life Science er et internasjonalt risikokapitalfirma som investerer i innovasjoner innen livsvitenskap. Selskapet har et transatlantisk investeringsteam og cirka 900 millioner dollar under forvaltning. TVMs portefølje fokuserer på terapeutiske og medisinske teknologier fra Nord-Amerika og EU med potensial til å endre medisinsk standardbehandling. Se mer info på nettsiden dere her: TVM Capital Life Science

Om Inven2

Inven2 er teknologioverføringskontoret for Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus og alle de andre sykehusene i Helse Sør-Øst.