• Norsk
  • English

Meld ny ide

Meld inn din oppfinnelse

Meld inn din oppfinnelse til Inven2 ved å benytte vårt DOFI innmeldingsskjema (.docx). Instruksjoner er inkludert i skjemaet. 

Skulle du trenge råd eller assistanse i forbindelse med innmelding av oppfinnelse, ta kontakt med oss på telefon
+
47 90 41 71 07.