Oppsummering av året 2023

5. januar 2024
Inven2 er takknemlig overfor alle som har bidratt til å bygge næringsliv og å hjelpe pasienter gjennom nye oppfinnelser, avklaring, kliniske studier og kommersielle resultater. Når noen er villige til å betale for produkter, tjenester og verdier som skapes når kunnskap tas i bruk, så har vi i fellesskap lykkes. Ikke bare tas resultatene av forskning i bruk, men det bringer også midler tilbake til oppfinnere, til ny forskning, til flere kommersialiseringsprosjekter og til viktige investeringer i oppstartselskaper.

Mot slutten av dette året er det 125 pågående kommersialiseringsprosjekter hos Inven2, prosjekter i ulike faser og av ulik størrelse. Alle prosjektene er i samarbeid med oppfinnere på Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo og de andre helseforetakene i Helse Sør-Øst, samt samarbeidende forskningsmiljøer og økosystem for innovasjon. Det er bekymringsfullt at antall nye oppfinnelser (DOFIer) har fortsatt nedgangen fra i fjor, til tross for økt innsats for mer innovasjon både på universitetet og i sykehusene. Vi vil gjøre det vi kan for at denne trenden skal snu, slik at det skapes nye innovasjoner fortløpende. 2023 har også vært et tøft år når det gjelder finansiering av kommersialiseringsprosjektene som skal bli til nytt næringsliv. Forskningsrådets programmer har blitt sterkt redusert og andre kilder har tørket inn. Inven2 har brukt midlene fra tidligere verdiskapinger til å kompensere for finansieringsgapet for å opprettholde tempoet i så mange prosjekter som mulig.

Også investormarkedet har vært tøft i 2023. Det har vært vanskelig for nystartede selskaper å få investorer til førstegangsinvesteringer, og på slutten av året har det også vært vanskelig å få oppfølgingsinvesteringer i selskaper som er i god utvikling. Inven2 har investert oppsparte midler både for å hjelpe nye selskaper i gang, og i lovende selskaper i selskapsporteføljen for øvrig, totalt 13 millioner kroner inkludert 3 millioner kroner i Serca Pharmaceuticals som den største enkeltinvesteringen. For selskapene har det vært viktig at Inven2 har kunnet investere motstrøms når det er investortørke. Vi ser det som en viktig oppgave å investere for å få oppstartselskaper i gang og gjennom de første kritiske fasene, selskaper som skal bli viktige deler av norsk næringsliv i fremtiden.

Kliniske studier, som er den andre delen av Inven2s virksomhet, gjør det fortsatt meget bra. Det er nå 462 pågående kliniske studier som involverer sykehusene og sykehusapotekene vi bistår. Vi bidrar til at pasienter fra helt sør til helt nord i landet kan få tilbud om å bli med i kliniske studier som del av behandlingstilbudet. Dette er vi stolte over og ser at det er effektivt for alle når en avtale kan forhandles én gang, men gjelde flere sykehus.

Vi går inn i 2024 med et stort mulighetsrom. Vi håper forskningsinstitusjonenes økte innsats på idéstimulering og innovasjon vil gi resultater. Det er en positiv utvikling i at stadig flere vurderer entreprenørskap som en karrierevei. Begge deler handler om mennesker, de som skaper idéer og de som skal skape verdier av idéene. Vi har fått mye erfaring selv og har i 2024 ambisjoner om å investere enda mer i oppstartselskapene i den tidlige fasen. Myndighetene er opptatt av at det bygges næringsliv og at flere norske pasienter får tilbud om å delta i kliniske studier. Inven2 vil jobbe enda tettere med økosystemet for innovasjon både på lokalt og nasjonalt nivå for å få dette til. Vi har store forventninger til året 2024, vi gleder oss til å bruke det vi over lang tid har bygget opp av kompetanse, metoder, nettverk og kapital til å spille en viktig rolle i innovasjonskjeden fra forskning til forretning.

Les hele oppsummeringen av året inkludert nøkkeltall og suksesshistorier.

 

Ole Kristian Hjelstuen, CEO i Inven2. Foto: Inven2/Moment Studio.