11 helseprosjekter med i Aleaps Bootcamp

I Aleap Bootcamp´s pilot våren 2023, var det Truls Lone og Maja Andreassen fra VennDi som vant, de er henholdsvis nummer to og tre fra venstre på bildet. Helt til venstre ser vi Mohammed Amarzguioui fra Inven2. Ved siden av Maja og utover til høyre, ser vi henholdsvis Beate Rygg Johnsen fra Vekstuset, Mariann Dønnum og Shane West fra Aleap. Foto: Aleap.
1. november 2023
Aleap er en helseinkubator i Forskningsparken med en hovedvekt av oppstartsselskaper innen medtek. For å bidra til at flere forskningsprosjekter og oppstartsselskaper lykkes med sitt kommersialiseringsløp, har Aleap utviklet en «Aleap Bootcamp». Inven2 og Veksthuset for verdiskaping ved Universitetet i Oslo er med som partnere i prosjektet.

-Innovasjon innen helse er komplekst, sier Mariann Dønnum.

Hun er forretningsrådgiver i Aleap AS og ansvarlig for Bootcampen.

-Vi ønsker å bidra til at flere forskningsprosjekter innen helse kommersialiseres. Inven2 og Veksthuset har forskningsprosjekter og Aleap har ekspertise som kan bidra med innsikt i kommersialiseringsprosessen og verktøy som tidligfaseprosjekter kan bruke til å navigere på veien til markedet, sier Dønnum.

I denne runden har Aleap tatt opp totalt 11 prosjekter/selskaper:

  • 5 prosjekter fra Veksthuset ved Universitetet i Oslo
  • 3 prosjekter fra Inven2
  • 3 tidligfaseselskap

–  Veksthuset for verdiskaping er UiO sin innovasjonsenhet. Aleap bootcamp er et fantastisk tilskudd til vårt arbeid der vi bistår forskere ved UiO med translasjon av forskning og modning av innovasjonsidéer i tidlig fase slik at mer kunnskap fra forskningen blir tatt i bruk, sier senior innovasjonsrådgiver Beate Rygg Johnsen.

Gjennom bootcampen får forskerne kunnskap om innovasjon og kommersialisering. Parallelt får de en-til-en-rådgiving av Veksthusets innovasjonsrådgivere. Dette sikrer forståelse og framdrift.

På Aleap Bootcamp får deltakerne en introduksjon til de mest relevante temaene og en mulighet til å diskutere sin idé med eksperter. Og en av disse ekspertene er Mohammed Amarzguioui som er VP innen innovasjon med ansvar for alle prosjektene i Inven2.

-Å kommersialisere forskning er kjernevirksomheten til Inven2. Å bidra inn med kunnskap og kompetanse som her i Aleap BootCamp for at flere helsegründere skal lykkes, er dermed helt essensielt for oss, sier Amarzguioui.

 

Pengepremie fra Inven2

Aleap’s Bootcamp går over to måneder, med samlinger for gründerne over fem fulle dager i Forskningsparken.

Campen avsluttes med en konkurranse der hvert prosjekt presenterer seg for et uavhengig panel med eksperter. Deres oppgave blir å velge en vinner blant de 11, som de mener har den beste og mest kommersielle ideen.

Vinneren får en premie på 25 000 kroner donert av Inven2, som skal brukes til å kjøpe seg videre rådgivning og tjenester for å ta prosjektet videre.

Både Dønnum, Rygg Johnsen og Amarzguioui gleder seg til å følge gründerne og prosjektene utover høsten.

-Vi arrangerte en pilot på våren for å høste erfaring for å kunne tilby deltagerne best mulig veiledning og læring. Så nå blir det spennende å arrangere en reell Bootcamp, sier de.

 

Fakta Aleap:

Aleap er den største helseinkubatoren i Norden. Vi ønsker å legge til rette for innovasjon og verdiskapning ved å skape et økosystem for ambisiøse helse-entreprenører og selskap slik at de kan utvikle nye og bedre produkter og tjenester raskere. Hos oss får man tilgang på global helseindustri ekspertise, nettverk, mentorer og industriaktører i omgivelser som legger til rette for profesjonelle og sosiale møteplasser og deling av erfaringer.

Aleap har siden oppstarten i 2016 arbeidet med over 140 selskaper som har skapt mer enn 700 arbeidsplasser de siste 5 årene. Mer enn 90% av bedriftene er fortsatt aktive og noen av disse vil skape mange arbeidsplasser i årene som kommer. Til sammen har bedriftene hentet over 3,7 mrd i kapital og samlet sett har de en verdisetting på over 4,5 mrd. Aleap er tatt opp i Sivas nye inkubatorprogram med varighet til 2033, hvor de ble ratet som nr 2 av 46 søkere til programmet.

www.aleap.no