11,5 millioner til verifisering av forskningsbasert innovasjon i Inven2

Foto: Shutterstock
13. april 2024
I årets tildeling fra Forskningsrådet mottar 21 innovasjonsprosjekter innovasjonsmidler fra potten på 100 millioner kroner. Inven2 mottar totalt 11,5 millioner til tre av våre innovasjonsprosjekter. Målet med tildelingene er å bidra til økt kommersialisering av offentlig finanseriert forskning.

«Verifiseringsmiddeler er et svært viktige for å sikre fremdrift i våre innovasjonsprosjekter. Vi er fornøyde meg at vi har fått tre søknader innvilget. Konkursene i år var meget tøff og flere søknader med meget gode tilbakemeldinger fra ekspertpanelet må vente et helt år til neste utlysning – dette er uheldig», sier Halvard Grønlien, VP innovasjon i Inven2.

Prosjektene fra Inven2 som har fått tildeling er:

  • Urinbasert diagnostisk test for blærekreft (5 MNOK)
  • TandemAB – validering av en ny antistoffteknologiplattform skreddersydd for bekjempelse av kreftformer som er vanskelig å drepe (5 MNOK)
  • Bispesifikke antistoffer til behandling av ramatoid artritt (1,5 MNOK)

Les mer om tildelingen på Forskningsrådet sine sider.