Bruker kliniske studier for å innovere psykiatrien

Ingmar Clausen (t.v.) er leder for DPS Moss og Inger-Tove van de Vooren (t.h.) har ansvaret for studiene ved DPS Moss, som er en del av Sykehuset Østfold. Foto: DPS Moss.
11. oktober 2021
DPS Moss er en del av Sykehuset i Østfold og er aktive innen både industrifinansierte og forskerinitierte studier. De har satset tungt de siste fem årene, og bidrar til innovasjon innen behandling av psykiatriske lidelser.

–Studier er veldig viktig for oss og pasientene. Psykiatri er et fagfelt som ikke har mye å skryte av når det kommer til innovasjon. Det er ikke kommet et nytt medikament mot depresjon siden 1990-tallet, sier Ingmar Clausen.

Clausen leder DPS Moss og samarbeider tett med professor Ole Andreassen ved Universitet i Oslo. Andreassen fikk Forskningsprisen av universitetet i fjor for sitt arbeid innen forskning på mental helse.

Clausen forteller videre at fagfeltet psykiatri er inne i et paradigmeskifte nå, og forskningen de gjør i Moss er særlig konsentrert rundt kontroversielle behandlinger innen psykedeliske legemidler, der de har et eget fagmiljø.

–Per i dag har vi tre pågående studier her og en fjerde på trappene. Vi undersøker effekten av legemidler på ulike psykiske lidelser som post-traumatisk stress, depresjon og schizofreni, sier Inger-Tove van de Vooren

Hun har ansvaret for studiene ved DPS Moss.

Forskningen her har fått mye medieoppmerksomhet med store reportasjer i flere norske medier som A-magasinet: «Partydop mot post-traumatisk stress», Psykisk Helse: «Psilocybin i Norge: -Vi har et ansvar for å undersøke mer» og Dagsavisen: «Kalnes først i landet til å bruke narkosemiddel mot depresjon».

Noe som kanskje ikke er rart. Substansene de prøver ut er omstridte, men samtidig viser de oppsiktsvekkende resultater når de brukes i en behandlingssetting.

Del av større satsing på studier

Sykehuset i Østfold opprettet en egen klinisk forskningsenhet i januar 2019 da handlingsplanen for kliniske studier ble lansert. Denne er grundig forankret i sykehuset, både i ledelsen og i alle avdelingene som leverer inn til studier.

–Vi skal ikke bli gode på studier innen alle sykdommer, til det er vi for små. Vi skal bli gode der vi har mye forskning og et sterkt fagmiljø. Psykiatri er et eksempel, det samme er kreft, trombose/hemostase, hjerte-karsykdommer og nevrologi, sier Anne-Marie Halstensen.

Hun er forskningskoordinator ved sykehuset og har bakgrunn fra forskningsstøtteavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Anne-Marie Halstensen, forskningskoordinator ved Sykehuset Østfold. Foto: Sykehuset Østfold.

–Min stilling er en «liason» inn mot firmaene og sikrer at studiene blir forankret i klinikken. Jeg hanker inn de rette personene, og passer på at de setter av tid og ressurser, samt sikrer at studiestedene får på plass fornuftige budsjetter, sier Halstensen.

Satsingen bærer frukter og antallet studier øker. Halstensen passer på at de klarer å levere i studiene de påtar seg.

–Kreftklinikken som ledes av den kjente onkologen Andreas Stensvold har nå omtrent ti studier og noen akademiske studier. De leverer veldig godt i mer avanserte studier innen prostata, nyre og urinveier, sier Halstensen.

Hun er stolt av hva DPS Moss får til innen psykiatri og omtaler dem som et flaggskip.

–De har satset og satser stort på studier med en egen koordinator, og det er flott å se at de leverer så bra, sier Halstensen.

 

Setter i gang studie på schizofreni

Boehringer Ingelheim er et stort globalt legemiddelselskap som satser stort på utvikling av legemidler innen sentralnervesystemet. CNS. De skal i gang med en global studie av behandling av schizofreni, som i Norge skal gå ved DPS Moss, samt to sentre under Ahus.

– Jeg opplever DPS Moss som veldig positive, at kliniske studier som denne er noe de ønsker å få til. Studien er kompleks og det er mye å sette seg inn i, som studieprotokoll, manualer og prosedyrer, og underveis i studien må alt som gjøres dokumenteres i egne databaser. Vi har etablert et godt samarbeid med DPS Moss og de andre norske sentrene, de er proaktive og gjør alle forberedelser og treninger for å få opp studien så raskt som mulig, sier Margrete V. Bjurstrøm. Hun er Head of Clinical Operations i Boehringer Ingelheim i Norge.

Margrete V. Bjurstrøm, Head of Clinical Operations i Boehringer Ingelheim i Norge. Foto: Boehringer Ingelheim.

 

Studien skal gå i 13 land og inkludere 600 pasienter, hvorav 20 i Norge. Oppstarten skal skje nå i oktober, og resultatene av studien vil foreligge etter 2024.

Bjurstrøm er også veldig fornøyd med samarbeidet med DPS Moss og forskningskoordinator Halstensen ved Sykehuset i Østfold.

–Jeg opplever dialogen med dem og Inven2 som profesjonell og ryddig. De forstår hva som er viktig i forhold til oppstart av studien og skal sammen med oss følge opp med senteret når studien er i gang, sier Bjurstrøm.

Boehringer Ingelheim har i år sett en liten økning i antall studier allokert fra hovekontoret til avdelingen i Norge, noe de er veldig glade for.

–Det er litt tidlig å si om handlingsplanen for kliniske studier har en effekt, men vi er veldig glade for at den nå foreligger og vi følger spent med på oppstarten av NorTrials, sier Bjurstrøm.

Hun påpeker at Norge er et lite land i global sammenheng, og at konkurransen om studier er knallhard, så da gjelder det å levere som lovet på tid og kvalitet.

–Vi i industrien jobber hver dag med å tiltrekke oss studier til Norge og norske pasienter, derfor er det så viktig at vi nå virkelig legger til rette for kliniske studier på sykehusene og at dette blir prioritert, sier Bjurstrøm.

Siri Kolle som leder avdelingen for kliniske studier i Inven2 er imponert over satsingen på studier i Østfold.

–De gjør mange ting veldig riktig ved Sykehuset i Østfold og det er gøy å se at antall industristudier øker. Satsingen deres innen psykiatri er helt unik i Norge. Dette er et fagfelt hvor det har vært lite industristudier og hvor vi ser flere firma har spennende medikamenter under utprøving, sier Kolle.

Siri Kolle

Siri Kolle, Vice President Clinical, Inven2