Dagens virkemidler for kommersialisering av forskning fungerer dårlig

Ole Kristian
Foto: Inven2/Moment Studio
16. april 2024
Norsk helsenæring omsetter for 65 milliarder kroner der 22 milliarder er eksportinntekter. To av tre eksportkroner kommer fra salg av legemidler og resten fra medisinsk utstyr. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har satt et ambisiøst mål om å doble helseeksporten innen 2030. Hos Inven2, et av Norges største teknologioverføringskontorer, går det motsatt vei.  

I intervju med HealthTalk uttaler Inven2 CEO seg om virkemiddelordningen for å kommersialisere forskning fra akademia.

– Jeg er fortvilet overfor dagens situasjon. Det kommer færre og færre oppfinnelser innen livsvitenskap ut av sykehusene og universitetene våre. Samtidig er dagens statlige virkemidler som skal kommersialisere de få nye oppfinnelsene som tross alt kommer ut av akademia alt for små, langsomme og ineffektive, sier han i intervjuet.

– Vi ser at nasjonen og politikerne ønsker seg masse næringsliv fra akademisk forskning, men ting går i feil retning. Det kommer færre oppfinnelser og færre nye bedrifter, men vi har ikke sett så mange færre startups så langt, sier han.

– For tre år siden fikk vi inn 130 oppfinnelser, i 2022 sank dette tallet til 95 og i fjor kom det bare inn 85. Gjennomsnittlig avviser vi 60 prosent av oppfinnelsene, fordi de mangler et tilstrekkelig markedspotensial. Av de vi går videre med er det avklarings- og utviklingsmidler til bare noen få. Da minker sjansene dramatisk for at det blir noe særlig næringsliv å høste av, sier han.

Les hele intervjuet på Healthtalk.no.