«Det er som å vinne et europamesterskap, jeg er kjempeglad»

Johanna Olweus
Foto: Anders Bayer / OUS.
16. desember 2019

Ordene kommer fra Johanna Olweus. Og nei, hun har ikke løpt fortest eller kastet lengst. Hun har søkt og blitt tildelt et av de mest prestisjefulle europeiske forskningsstipendene man kan få: Det Europeiske forskningsrådet sitt «Consolidator Grant» på 20 millioner kroner over fem år. En ære som i år kun tilfaller Olweus innen livsvitenskapene i Norge.

«Søknadsprosessen er såpass omfattende at det er nesten som man ikke vil prøve uten å vite at det går veien», sier Johanna Olweus. Olweus er professor ved Universitetet i Oslo, leder av K.G Jebsen senteret for immunterapi mot kreft, og leder for Seksjon for kreftimmunologi ved Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus.

Det Europeiske forskningsrådets Consolidator Grant gis til lovende forskere som har avlagt doktorgrad for 7-12 år siden. Bevilgningen gis på bakgrunn av en omfattende søknadsprosess, og midlene går til forskeren personlig og forskningsprosjektet hun søker på bakgrunn av.

I år kom hele 2400 søknader inn fra hele Europa i alle disipliner.

«Til sist i prosessen, som er en tretrinnsrakett, må søkerne møte for et panel i Brüssel. Der presenterte jeg prosjektet og hvorfor jeg bør få midler til det, og så ble jeg spurt ut av paneldeltagerne. Omtrent som en eksamen», sier Olweus.

Hovedkriteriet til bevilgningen er vitenskapelig fortreffelighet, såkalt «Scientific excellence», og potensialet for banebrytende forskning.

«Consolidator grant er et kvalitetsstempel. Det er så gøy å nå helt til topps, ikke minst for meg personlig, men dette er også viktig for forskningsgruppen min og immunterapi-prosjektet det er bevilget til», sier Olweus.

 

Inven2 kommersialiserer deler av prosjektet

Forskningsprosjektet Olweus viser til har fått navnet «Outsourcing Cancer Immunity to Healthy Donors» eller «OUTSORCE» for kort.

Prosjektet skrev Inven2 om i november i år: «Kan ha løst et kjempeproblem innen immunterapi», siden selskapet er inne på kommersialiseringssiden her.

«Inven2 er svært stolte av å være involvert i et prosjekt som får en slik annerkjennelse. Dette er med på å bekrefte viktigheten av denne innovasjonen. Det er et kvalitetsstempel på forskningen som ligger bak og det potensiale som ligger i teknologien. Dette er noe som internasjonale investorer vil legge merke til. Vi gleder oss til å jobbe videre med kommersialiseringen av denne oppfinnelsen», sier Are Klevan, prosjektleder i Inven2.

Og tildelingen har ikke gått upåaktet hen utenfor Inven2 sine rekker heller, og lovordene nærmest regner over forskeren.

Til Universitetet i Oslo sier Forskningsdekan Jens Petter Berg:

«Tildelingen av ERC Consolidator Grant til Johanna er en fantastisk anerkjennelse av den høye kvaliteten som forskningen som hun og hennes samarbeidspartnere har vist gjennom mange år. Det innovative konseptet hvor pasientens eget immunapparat rettes mot kreftcellene understreker betydningen av et tett samarbeid mellom fremragende grunnforskning og translasjonsforskning for å kunne utvikle nye behandlingsmetoder for kreft.»

Olweus på sin side påpeker at en rekke støttespillere opp gjennom årene, som Forskningsrådet, Kreftforeningen og Helse Sør-Øst og Inven2 har vært med å legge fundamentet for bevilgningen. Men til syvende og sist er det én som skal løpe fortest og kaste lengst.

«Det har blitt litt champagne, men jeg har ikke rukket å feire tildelingen med forskningsgruppen enda. Det skal skje over jul, og det gleder jeg meg til, de er en fantastisk gjeng», sier Olweus.