Digital hjelp til livsmestring

Epio min side
Epio er en av appene som dHealth skal videreutvikle og kommersialisere. Dette er digitalt verktøy for mennesker med sterke smerter. Appen skal bistå med å leve med de sterke smertene i hverdagen. Foto: Avdeling for Digital Helseforskning, Oslo universitetssykehus.
3. desember 2020
dHealth er en nystartet bedrift som skal kommersialisere helseapper utviklet ved Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus. Appene har som mål å bidra til livsmestring hos mennesker som lever med ulike helseutfordringer, inkludert kreft, langvarige smerter eller vektutfordringer. «Appene har et enormt potensial globalt, og vi opplever stor interesse allerede», sier Kristin Sandereid, forretningsutvikler i Inven2.

–Ved både langvarig og akutt sykdom så er pasienter i behandling eller kontakt med helsevesenet omtrent 10% av tiden. Resten av tiden, altså 90 %, må du takle og leve med sykdommen din på egenhånd. Da er det behov for egenmestring. Hvordan hjelpe pasienter med å ha et så godt liv som mulig med sykdommen? Det spørsmålet ligger til grunn for alt arbeidet vårt, sier Lise Solberg Nes.

Solberg Nes leder avdeling for digital helseforskning ved Oslo universitetssykehus. Sammen med samarbeidspartnere på enkeltstående prosjekter utvikler de digitale løsninger, eller intervensjoner, som et verktøy slik at den enkelte pasient bedre skal kunne håndtere sin egen sykdom.

Avdelingen Solberg Nes leder har eksistert under ulike navn siden 2002. Fokus har hele tiden vært pasientene og hvordan bistå dem med å håndtere egen sykdom.

Ett av de digitale verktøyene de har utviklet er appen StressProffen: Se videopresentasjon av appen her.

–StressProffen er utviklet for å gi kreftpasienter et verktøy for stressmestring. Vi har intervjuet en rekke mennesker med kreft om hva som var stressende for dem i møte med en alvorlig sykdom som kreft. Deretter har våre psykologer utviklet innholdet i appen i tett samarbeid med designere og tekniske utviklere – samt kreftpasienter og helsepersonell, sier Solberg Nes.

Og appen fungerer. Det viser randomiserte, kliniske studier, se mer informasjon om dem senere i saken.

Lise Solberg Nes

Lise leder Avdeling for Digital Helseforskning ved Oslo universitetssykehus. Hun er forsker, utdannet klinisk psykolog og er professor II ved Mayo Clinic i USA. Foto: Avdeling for Digital Helseforskning, Oslo universitetssykehus.

Smerte, kreft, overvekt og kommunikasjon med syke barn

Nylig ble selskapet dHealth stiftet for å kommersialisere StressProffen og tre andre helseapper lisensiert inn fra Avdeling for Digital Helseforskning med bistand fra Inven2.

Se videopresentasjon av de fire appene:

 • EPIO er et digitalt verktøy for mennesker som lever med langvarige smerter, og skal være et verktøy for smertemestring i hverdag. Programmet har kunnskapsformidlende, psykoedukativ, informasjon. Den gir innsikt i hvordan smerte kan føre til tunge tankemønstre, og hvordan disse kan brytes. EPIO har også øvelser for avslapning, og skal bidra til balanse mellom hvile og aktivitet.
 • eCHANGE er et digitalt verktøy for å hjelpe tidligere overvektige i å holde vekten nede over tid, såkalt vekstabilisering etter vektnedgang. Den største utfordringen for overvektige er ikke nødvendigvis å gå ned i vekt, men å kunne holde den nye vekten. Hele 75 % sliter med dette. eCHANGE er utformet slik at brukerne skal kunne fokusere på å skape nye og nyttige vaner, og den skal være en motivator og støtte i hverdagen.
 • SiSom er et digitalt verktøy utviklet for barn med sykdom. Ved hjelp av en spillopplevelse der barna virtuelt reiser til fem ulike øyer, besvarer de samtidig ut spørsmål i forbindelse med forberedelser til lege/sykehusbesøk. Svarene gir verdifull informasjon til sykehuspersonell om hvordan barnet egentlig har det, både følelsesmessig og fysisk.
 • StressProffen er et digitalt verktøy for mennesker med kreft for å hjelpe dem i denne utfordrende situasjonen. StressProffen forklarer hva som skjer med kroppen fysiologisk når den opplever en stressende situasjon, og inneholder anerkjent kunnskapsformidlende, psykoedukativ, informasjon og øvelser for å bedre forstå, takle og leve med stressende faktorer rundt sykdommen i hverdagen.

 

Enormt potensiale og riktig timing

Det er Kristin Sandereid, forretningsutvikler, og Eirik Løvbakken, prosjektleder, som i Inven2 har arbeidet opp mot Avdeling for digital Helseforskning.

–Etter første møte høsten 2019, så dette har gått fort. Vi så begge potensialet. Appene som er utviklet har kommet langt. De er basert på forskning, de er testet og validert og de fungerer kjempebra. Behovet og markedet er definitivt der, i og med at så mange som én av tre får kreft og rundt én av fire mennesker lever med kroniske smerter. Etter møtet ble vi enige om at dette må vi klare å få til noe på, sier Sandereid.

Sandereid vet at det erfaringsmessig er vanskelig å finne en lønnsom betalingsmodell for helseapper. Spesielt apper som retter seg mot pasienter, der det er naturlig at sykehusene er innkjøper.

Det vet Solberg Nes også, for det er ikke første gang hun og avdelingen har prøvd å nå ut i verden med sine digitale løsninger.

–Vi var i kontakt med Medinnova, forløperen til Inven2, allerede i 2009, for å diskutere kommersialisering av appen SiSom. Den er utviklet for å bedre kommunikasjonen mellom syke barn og helsepersonell. Vi prøvde sammen med en rekke kommersielle samarbeidspartnere å få ut dette produktet, men det stoppet opp. Vi opplever stor interesse internasjonalt for SiSom fremdeles, så jeg håper vi får det til. Jeg tror vi har vært forut for vår tid, og at timingen er riktig nå, sier Solberg Nes.

Sandereid deler Solberg Nes sine vurderinger om at avdelingen har vært forut for sin tid.

– Smarttelefoner og nettbrett var ikke utbredt i befolkningen for ti år siden, og slett ikke vanlig å bruke på sykehus. Nå, derimot, er dette midt i blinken. Vi vet at sykehusene som kjenner til SiSom svært gjerne vil ta appen i bruk, sier Sandreid.

Imidlertid må de vente litt før appen blir tilgjengelig kommersielt gjennom dHealth.

–SiSom trenger en oppgradering til en ny programvare, noe som koster en del. Planen er å kommersialisere de tre andre appene først, og så ha de økonomiske musklene til å gjøre oppgraderingen, sier Sandereid.

Kristin Sandereid

Kristin Sandereid, forretningsutvikler i Inven2. Foto: Inven2/Moment Studio.

Søker investorer

Sandereid har brukt mye tid på å diskutere betalingsmodeller og forretningsutvikling av appene med både nasjonale og internasjonale aktører.

–Appene har ulike målgrupper og må dermed ha ulike kunder og betalingsmodeller, vi jobber med detaljene her nå, sier Sandereid.

En av samtalene ledet til etableringen av dHealth som selskap, med Thomas de Mora som administrerende direktør. Han har over 30 års erfaring fra forretningsutvikling, de siste 15 innen IT.

–Da jeg hørte om appene fra Inven2 så tenkte jeg umiddelbart at her er det en stor mulighet, og dette vil jeg jobbe med. I og med at vi akkurat har startet opp så er det som i de fleste gründerbedrifter fokus på å få alt på plass samtidig: Forretningsplaner, betalingsmodeller, sette sammen et godt team og starte markedsføring. I tillegg til dette starter jobben med å hente inn kapital for å kunne sette fart på internasjonalisering av bedriften, sier de Mora.

Han påpeker at en global trend er at enkeltmennesker skal være mer deltagende i sin egen sykdomshistorie. Pasienten skal gjøre mer selv og sammen med helsepersonell skal de ta de riktige valgene for sin egen helse. På engelsk kalles dette «empowerment», som kan oversettes med egenkraftmobilisering, livsmestring eller hjelp til selvhjelp.

–Våre helseapper er et viktig verktøy for å bidra til livsmestring, sier de Mora.

Inven2 har bistått med lisensieringen fra Avdeling for Digital Helseforskning, samt gitt et konvertibelt lån til dHealth. Lånet kan omgjøres til aksjer senere, når andre investorer kommer inn.

Sandereid og de Mora venter nå spent på tilbakemelding fra Forny-programmet i Forskningsrådet om de får støtte derfra til videre forretningsutvikling.

–Uavhengig av Forny, så er planen å hente inn investorer tidlig i 2021. Da har vi såpass på plass at vi er modne til å presentere, sier Sandereid.

Thomas de Mora

Thomas de Mora har 30 års erfaring med forretningsutvikling, og ble gründer igjen da han fikk høre om de digitale verktøyene Avdeling for Digital Helseforskning hadde utviklet.  Foto: dHealth.

Vitenskapelig fundert med pasienten på laget

De digitale løsningene Avdeling for Digital Delseforskning har utviklet er unike på flere måter.

–Det finnes et hav av helseapper der ute. Til forskjell fra de andre er vi forskningsbaserte. Vi ser på hva forskningen sier er virksomt, og så kombinerer vi dette med tilbakemeldinger og tett dialog med sluttbrukerne, altså pasientene, og gjerne helsepersonell også, gjennom hele utviklingen, sier Solberg Nes.

Hun påpeker at utfordringen for pasienter ikke nødvendigvis er å finne apper eller digitale verktøy for sin situasjon.

–Selv om vi vet at et program eller en app kan virke, så hjelper ikke det med mindre sluttbrukerne faktisk bruker løsningen. Vi bruker derfor mye tid på å involvere sluttbrukere, slik at vi vet hva som skal til for at de faktisk skal bruke programmet eller appen, sier Solberg Nes.

Når appen er ferdig utviklet, testes den klinisk både i pilotstudier og i randomiserte kontrollerte studier. For StressProffen så innebar det at halvparten av kreftpasientene i en studie fikk tilgang til appen, den andre halvparten fikk ikke. Pasientenes livskvalitet, mentale helse og opplevelse av stress ble så undersøkt før studien startet og etter.

-Randomiserte kontrollerte studier gjør at vi kan måle effekten av appene, og justere dem videre så de blir enda bedre. StressProffen har vi nå data på etter 12 måneders bruk. De viser at pasientene som bruker appen er mindre stresset, mindre deprimerte og har høyere livskvalitet. Det er en stor belønning for oss å se at StressProffen virker. Vi ønsker jo at brukerne skal få best mulig støtte utav dette, sier Solberg Nes.

 

Satser globalt

de Mora mener unikheten med helseappene, det at de er utviklet av forskere og helsepersonell i samarbeid med brukere, og så testet ut klinisk, er det som gjør dem attraktive.

–USA er verdens største marked. Epio og eChange, som henholdsvis bistår med smertelindring og vekstabilisering, bør være ettertraktede verktøy her. Det amerikanske samfunnet sliter med at mange er overvektige og de har vært i en opiod-krise, der mange mennesker har blitt avhengig av opiater mot sine smerter. De har behov for nye verktøy som fungerer og ikke skader, sier de Mora.

Sandreid påpeker at Canada og Europa også er interessante marked.

–Jeg tror disse appene kan fungere ekstra godt når de integreres med sosiale medier, der vi kan appellere til samarbeid, tilhørighet og gruppetenking. Her kan brukerne av appene interagere og gi hverandre hjelp, råd og støtte, og for oss som selskap blir det en viktig måte å bygge markedskjennskap på, sier de Mora.

Han tror at koronapandemien har vært en vekker for mange om hvor viktig avstandsoppfølging av pasienter og brukere er, og at dette kan ha endret både tankesettet til helsepersonell og brukere.

 

Vil du ha mer informasjon om selskapet?

Ta kontakt med Thomas de Mora på epost.

 

Stressproffen

StressProffen er et digitalt verktøy utviklet for mennesker med kreft. Appen inneholder informasjon og øvelser for å bedre forstå og takle den alvorlige sykdommen og stresset den påfører. Foto: Avdeling for Digital Helseforskning, Oslo universitetssykehus.

Echange

eCHANGE er et digitalt verktøy for å hjelpe tidligere overvektige i å holde vekten nede over tid, såkalt vekstabilisering etter vektnedgang. Foto: Avdeling for Digital Helseforskning, Oslo universitetssykehus. 

Fakta:

dHealth

 • Nystiftet selskap som skal videreutvikle og kommersialisere digitale helseapper utviklet ved avdeling for digital helseforskning ved Oslo universitetssykehus
 • Thomas de Mora er administrerende direktør
 • Har lisensiert inn fire apper som er under videre utvikling for å gjøre de klar til salg i løpet av de neste to årene
 • Jobber nå med å etablere selskapet og videreutvikle appene for salg i ulike land og av ulike kjøpere
 • Vil gjerne komme i kontakt med potensielle samarbeidspartnere og investorer

Se mer på hjemmesiden til dHealth.

dHealth logo

Avdeling for digital helseforskning

 • Avdeling under medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus. Holder til i lokaler på Aker sykehus
 • Arbeider med å utvikle, teste og implementere digitale løsninger som kan styrke pasienters kunnskap om egen helse og egenmestring. I tillegg skal løsningene bidra til bedre individuell oppfølging, kommunikasjon og samhandling mellom pasient og helsepersonell
 • Tverrfaglig forskningsavdeling med kompetanse innen sykepleie, psykologi, fysioterapi, folkehelse og helsefremmende arbeid, markedsføring, film og grafikk, digitalt design, teknisk arkitektur og systemutvikling.
 • Lise Solberg Nes er avdelingsleder. Hun er forsker, utdannet klinisk psykolog og er professor II ved Mayo Clinic i USA
 • Avdelingen har eller er i utvikling av nær 20 digitale verktøy. Se en oversikt på hjemmesiden under prosjekter
 • StressProffen har vakt oppsikt i det norske kreftforskningsmiljøet. Versjoner av StressProffen tilbys nå norske kvinner med brystkreft i en større studie i regi av Kreftregisteret og andre samarbeidspartnere med støtte av Kreftforeningens Rosa-Sløyfe aksjon.
  Les mer om forskningsprosjektet «Stressmestring etter brystkreft (SEB)s» her.

Se mer på hjemmesiden til avdeling for helseforskning.

 

Inven2

Inven2 er et aksjeselskap eid av Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo og er opprettet for å forvalte det kommersielle potensialet til oppfinnelser og arbeidsresultater fra disse to institusjonene, samt alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

www.inven2.com