Digitalt verktøy hjelper pasienter til å spise nok og riktig

17. juni 2021
30 % av pasientene på sykehus, sykehjem eller i hjemmetjenesten lider av sykdomsrelatert underernæring. Forsker Mari Mohn Paulsen tok for seg denne utfordringen i sin doktorgrad, og har i samarbeid med utviklere ved USIT (Universitetet i Oslos senter for informasjonsteknologi) laget et CE-merket beslutningsverktøy som kan forebygge og behandle underernæring. Både helsepersonell og pasienter gir verktøyet tommelen opp.

FoodCapture er navnet på det digitale, klinisk verktøyet som Mari Mohn Paulsen og USIT har laget. Produktet består av en pasient-app med tilhørende webrapport for helsepersonell.

Mari Mohn Paulsen. Foto: Gunnar F. Lothe, UiO

Mye av forskningen og utviklingen som ligger bak, er gjort ved avdeling for blodsykommer ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Nå skal avdelingen ta verktøyet i bruk som første betalende kunde av firmaet FoodCapture, etablert av Inven2 for å kommersialisere nyvinningen.

– Dette er en gladsak. Vi er med på mange studier, men få har gitt oss et produkt som både sykepleierne og pasientene vil ha tilbake. Jeg er personlig overbevist om at pasientene spiser mer og bedre ved hjelp av appen. I tillegg letter den sykepleiernes arbeidshverdag betraktelig, sier Astrid Eidesvik Lie. Hun er enhetsleder for sengeposten på avdeling for blodsykdommer.

Astrid Eidsvik Lie

Astrid Eidsvik Lie er enhetsleder for sengeposten på avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: OUS.

 

Mange av pasientene som er innom sengeposten er alvorlig syke kreftpasienter. Noen av dem må være på sykehuset 4-6 uker av gangen. Da kan dagene bli lange, i tillegg til at kreftpasienter generelt har store utfordringer med å holde vekten.

–Appen gir pasientene noe å gjøre i løpet av dagen. I tillegg opplever pasientene kontroll og ansvar for en viktig del av behandlingen som kosthold er, når de går gjennom en alvorlig sykdom med tøff behandling. Appen gir også mye god informasjon og kunnskap om ernæring. Dette er veldig positivt og motiverende for pasientene, forteller Eidesvik Lie.

Appen fungerer sånn at den inneholder sykehusets meny. Pasientene registrerer så hva de spiser ved å trykke på produkter i menyen, og så regner appen ut antall kalorier, næringsinnhold og mengde væske den enkelte får i seg. Pasientene kan så se på et hjul om de har spist det de skal den dagen. I tillegg gir appen tips til hva den enkelte pasient kan spise for å oppnå dagens kvote, for eksempel ett glass biola og fem rugkjeks med brunost.

-I den nye versjonen ligger det også inne en del tips og triks for å få spist til tross for kvalme og nedsatt matlyst. Det er veldig nyttig for våre pasienter, sier Eidesvik Lie.

 

Enkel i bruk

–Det mest overraskende funnet i forskningen vår, er at pasientene ble så motivert av å bruke appen. Det hadde vi ikke sett for oss. I tillegg så vi at bruk av verktøyet reduserte andelen underernærte pasienter og at pasientene fikk en bedre ernæringsoppfølging- og behandling, sier Mari Mohn Paulsen.

Mohn Paulsen er forsker ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Her er hun er en del av forskningsgruppen «Kostholdsforskning» som ledes av professor Lene Frost Andersen.

–Lene fikk idéen til appen da hun arbeidet ved Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring. Min doktorgrad på dette startet opp i 2016 og er støttet med midler av Helse Sør-Øst, forteller Mohn Paulsen.

Mohn Paulsen har hatt med seg flere utviklere fra Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) for å designe og utvikle appen. Sammen har de laget en enkel og brukervennlig app, noe Eidesvik Lie kan bekrefte.

–Du trenger ikke være 18 år for å skjønne appen. Den er enkel i bruk for pasientene, og for sykepleierne, sier Eidesvik Lie.

Eidesvik Lie opplevde i studieperioden at pasientene ønsket å bruke appen hjemme også, men i studiesettingen hadde de ikke mulighet til å låne med pasientene iPader hjem. Nå skal imidlertid pasienter som har gjennomført beinmargstransplantasjon og er hjemme på såkalt hjemmesykehus, få bruke appen.

–Her blir den veldig nyttig. Pasientene som er hjemme spiser ofte bedre, men likevel er det flere som ikke får i seg det de trenger av væske og næring, og må legges inn igjen og så få intravenøs næring. Med appen så får både vi og pasientene bedre oversikt og vi trenger ikke «mase» på dem. Sykepleierne kan enkelt sjekke rapporter og få konkret informasjon om hva pasientene har spist, noe vi bruker inn i den videre behandlingen og i vårt journalsystem, sier Eidesvik Lie.

Underernæring er en alvorlig konsekvens av sykdom, og underernærte pasienter blir sykere, får enda mer komplikasjoner og har høyere risiko for tidlig død, forteller Mohn Paulsen.

–Ikke minst innebærer underernæring høye kostnader for helsetjenesten, for eksempel når pasienter må legges inn igjen og behandles med intravenøs ernæring, sier Mohn Paulsen.

 

CE-merket i mai 2021

FoodCapture ble CE-merket av Statens legemiddelverk som et medisinsk teknisk utstyr i klasse I nå i mai 2021. Merkingen innebærer at verktøyet kan brukes som beslutningsstøttefunksjon av helsepersonell for å gi persontilpasset kostholdsveiledning og ernæringsbehandling.

–Mohn Paulsen og utviklerne har laget et enkelt og brukervennlig produkt som er etterspurt av sykehus og kommuner i Norge og i Norden. I tillegg er effekten av verktøyet godt dokumentert gjennom forskning. Jeg er virkelig imponert over dette produktet, og jeg ser fram til å jobbe videre med det, sier Ken Rosendal.

Rosendal er forretningsutvikler i Inven2 og har bistått med rådgiving rundt kommersialiseringen av appen, sammen med prosjektleder Hao Wu i Inven2.

Ken Rosendal

Ken Rosendal er forretningsutvikler i Inven2. Foto: Inven2/ Moment Studio.

Inven2 har etablert firmaet FoodCapture med samme navn som appen, for å utvikle den videre og stå for salget av den til helseinstitusjoner i Norge, og på sikt internasjonalt.

Rosendal er overbevist om at appens popularitet skyldes flere ting, men først og fremst fordi den løser et reelt problem for helseinstitusjoner i inn- og utland.

I dag foregår registrering av hva en pasient spiser og drikker i løpet av en dag for det meste manuelt på et papir som ligger på nattbordet til pasienten. Den enkelte sykepleier må selv regne ut kaloriinntak og fordeling av næringsstoffer, energi og proteiner på bakgrunn av disse papirlappene. Basert på denne utregningen skal de så utforme en ernæringsplan for den enkelte pasient.

–Alle pasienter skal risikovurderes for faren for underernæring. Dette er ikke en anbefaling, men en lovpålagt plikt. Når dette gjelder så mange som 30 % av pasientene og det ikke finnes noe godt system for å følge opp dette, så er det ikke rart det stopper opp i en hektisk hverdag på sykehus eller institusjon, sier Mohn Paulsen.

Det bekrefter Eidesvik Lie.

–Før måtte våre sykepleier ta utregningene av kaloriinntak og fordeling av næringsstoffer på nattevaktene. Det verste var at vi stolte ikke på svaret vi fikk fordi vi stolte ikke på registreringen av matinntaket som var gjort på kostlistene som var utgangspunktet for utregningene. «FoodCapture» derimot er en pålitelig app, og vi stoler på den, sier Eidesvik Lie.

FoodCapture

Fakta/les mer:

  • Appen «FoodCapture er utviklet etter en idé av professor Lene Frost Andersen
  • Mari Mohn Paulsen har gjort forskningen som ligger til grunn for appen gjennom sin doktorgrad, støttet av Helse Sør-Øst: Les mer her
  • Dagfinn Bergsager, Leon Charl du Toit, Gard Thomassen og Pål Fugelli ved USIT har vært ansvarlig for den tekniske utviklingen av appen
  • Inven2 etablerte firmaet «FoodCapture» i 2021 for å kommersialisere appen
  • Appen ble CE-Merket i mai 2021
  • Les gjerne denne bloggen skrevet av Mohn Paulsen om appen. Merk at appen da het Min Mat og nå har byttet navn til FoodCapture