Effektivisering av personvernvurdering i kliniske studier

Foto: Inven2
12. april 2024
Deling av kompetanse, best practice og gode diskusjoner på møtet om personvern i kliniske studier i går. Det var stor vilje for å finne gode og effektive løsninger og at disse harmoniseres mellom de ulike helseforetak.

Personvernvurderingen er en av vurderingene som må være på plass før en klinisk studie kan starte og er dermed ett viktig element i oppstartsprosessen. Det er viktig at det både gjøres en tilfredsstillende vurdering slik at personvernet til deltakerne ivaretas. Samtidig bør en sette i gang relevante tiltak som gjør prosessen så effektiv som mulig. Dette  vil ikke bare være ressursbesparende for helseforetakene og alle som jobber med studier, men også gjøre Norge mer attraktive for kliniske studier.

 

Møtet ble arrangert av Inven2, NorTrials, NorCrin og LMI.