Flying start for fibrosefirma

Georg og Ole Marius
Georg Vo Beiske (t.v.) er CEO i nyetablerte Tribune Therapeutics. Ole Jørgen Kaasbøll er en av oppfinnerne bak selskapet, og går inn som forskningssjef. Foto: Marius Øgaard.
2. juni 2021
Forskning ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus kommersialiseres nå gjennom det nyetablerte selskapet Tribune Therapeutics. Selskapet skal ledes av Georg Vo Beiske som har bakgrunn fra HealthCap, Algeta og Bayer, og de største investorene er internasjonalt anerkjente HealthCap og Novo Seeds.

Tribune Therapeutics ble internasjonalt lansert i dag
Les mer i denne pressemeldingen: Tribune Therapeutics Launches to Develop Novel Medicines Targeting a Wide Range of Fibrotic Diseases

og i denne artikkelen på E24: Storinvesterer i norsk biotekforskning.

Forsker og lege Ole Jørgen Kaasbøll og professor Håvard Attramadal har, etter mange års grunnforskning ved Institutt for Kirurgisk Forskning ved Oslo universitetssykehus og Universitet i Oslo, funnet ut hvordan et signalmolekyl sentralt for utviklingen av fibrose fungerer.

– Basert på denne forskningen har vi funnet opp et molekyl som kan utvikles til å behandle fibrose i kroppens organer, sier professor Håvard Attramadal.

Fibrose er arrdannelse inne i kroppen, og er et resultat av mange ulike sykdommer. Fibrose kan oppstå i vitale organer som lunge, lever og nyre. Noen av de fibrotiske sykdommene er svært dødelige, andre kan pasienter leve lenge med.

–Dødelighet eller mulighet for å leve med en kronisk fibrose avhenger av hvor mye fibrosen slår ut funksjonen i et organ, eller om det finnes etablert behandling, sier Kaasbøll.

Oppfinnerne bak Tribune Therapeutics Håvard Attramadal og Ole Jørgen Kaasbøll. Foto: Piritta Nyberg, Oslo universitetssykehus.

Møttes på Nordic Life Science Days

Kaasbøll går inn som forskningssjef i nyetablerte Tribune Therapeutics, og med seg som CEO har han Georg Vo Beiske.

De to møttes for første gang i 2019 da Kaasbøll dro til den nordiske livsvitenskapskonferansen Nordic Life Science Days sammen med Ken Rosendal fra Inven2. Rosendal er forretningsutvikler for Kaasbøll og Attramadal i Inven2.

–Vi hadde en rekke partneringmøter med legemiddelfirmaer som jobber med fibrose, samt Georg fra HealthCap. Vi fikk gode tilbakemeldinger på forskningen fra selskapene og HealthCap, og det var på mange måter starten på selskapet som ble sådd der, sier Kaasbøll.

Vo Beiske er farmasøyt og har lang fartstid fra norsk biotekbransje i suksessen Algeta og ble med over i Bayer, da de i 2013 kjøpte Algeta for nær 18 milliarder norske kroner. De siste to årene har han vært ansatt i HealthCap, et risikokapitalfond, som er et av Nordens ledende investeringsselskaper innen livsvitenskap.

–HealthCap screener utrolig mange prosjekter, og investerer i noen nøye utvalgte, så det er en fjær i hatten for forskerne å få dem med på eiersiden, sier Vo Beiske.

En annen prestisjefull eier er danske Novo. De ga forskningsstøtte, såkalt pre-seed grant, til Attramadal og Kaasbøll allerede i 2019 gjennom Novo Seeds, og Novo er nå med på eiersiden på lik linje som HealthCap.

Selskapet Tribune Therapeutics ble formelt stiftet av oppfinnerne, HealthCap og Novo i 2020 og en eksklusiv lisens på viderutvikling av molekylet ble forhandlet frem med Inven2 i starten av 2021.

Tidligere har forskerne også fått støtte fra Norges forskningsråd sitt innovasjonsprogram for bioteknologi, Biotek2021, og de er også en del av SPARK, innovasjonsprogrammet for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

–Vi ble tatt opp i SPARK i 2019 og fikk gjennom programmet mentoring av blant annet Wenche Marie Olsen. Hun har lang fartstid fra norsk bioteknologi, blant annet Lytix Biopharma, nå Pharmasum Therapeutics. Hun utfordret oss på tidslinjene våre og anbefalte oss å komme i kontakt med investorer og legemiddelindustri tidlig for å få tilbakemeldinger, sier Kaasbøll.

CEO i Tribune Therapeutics Georg Vo Beiske. Foto: Cecilie Vo Beiske.

Utvikling og valg av indikasjon

Å videreutvikle et biologisk legemiddel fra et molekyl til behandling av pasienter globalt, er et langt og krevende løp. Mye utvikling gjenstår for selskapet, og de kommer til å trenge mye kapital i årene som kommer.

–Planen framover nå er å velge indikasjon, det vil si hvilken fibrotisk sykdom, vi skal konsentrere oss om i første omgang. Før vi kan starte studier i mennesker så kreves det ytterligere forskning og utvikling av molekylet. Et viktig første steg er produksjon av molekylet i større skala, sier Kaasbøll.

For Vo Beiske som CEO er det særlig kapitalinnhenting som kommer til å stå på agendaen, og den vil skje i flere trinn ettersom utviklingen av molekylet når ulike milepæler.

–Tribune er på et veldig tidlig stadium i utviklingen, men vi har god erfaring med å syndikere våre investeringer med HealthCap og ser fram mot å følge selskapet videre, sier João Ribas som jobber i Novo Holdings.

Joao Ribas

Joao Ribas, Novo Holdings. Foto: Kate L Photography.

De første kliniske studiene i menneske ligger noen år frem i tid.

–Det er veldig gøy at denne forskningen har tiltrukket seg så gode investorer at forskerne nå kan kommersialisere sitt molekyl. Om dette fungerer slik vi tror så kan dette ha et stort potensial for å bety en stor forskjell for fibrosepasienter verden over, sier Rosendal.

I Inven2 har teamet som har jobbet sammen med Ken Rosendal fram til utlisensiering vært: Prosjektleder Jan Solberg, IPR Manager Kirsten Stangebye og advokat Anne Marie Bjørgo.

Ken Rosendal

Ken Rosendal, forretningsutvikler i Inven2.  Foto: Moment Studio.

Les mer på Tribune Therapeutics sine nettsider:

www.tribunetx.com

Flasker som inkuberes på laben. I flaskene lages det protein, som er en del av framgangsmåten for å lage legemiddelkandidaten til Tribune Therapeutics. Foto: Ole Jørgen Kaasbøll.