Forskningspoliklinikken bidrar til flere studier

I mars i år var representanter fra Inven2 på besøk i Vestfold. Fra venstre på bildet ser du Kine Andenæs Wintervoll, leder av forskningspoliklinikken, Ingrid (Inven2), Lene Renate Løkeberg Solem forskningskoordinator, Siv Uddeholt (Inven2), Hilde Kruhaug Haldorsen studiesykepleier og Kjersti Normann Markussen bioingeniør. Foto: Inven2.
24. april 2024
I 2023 fikk sykehuset i Vestfold midler fra Kreftforeningen øremerket til infrastruktur for kliniske studier. Det ble startskuddet for Forskningspoliklinikken som åpnet offisielt i januar i år. Antall nye studier ser ut til å øke allerede, og da særlig innen kreftområdet.

Kine Andenæs Wintervoll leder Forskningspoliklinikken ved Vestfold sykehus og forteller om hva de har fått på plass de siste årene.

-Vi har nå fått dedikerte lokaler til kliniske studier midt i kjernen av sykehuset, og ansatt dyktig personell. Her er vi i nærheten av flere av samarbeidspartnerne i studier, noe som er veldig hensiktsmessig for gjennomføringen. Vi ønsker å være en avlastende støttespiller for alle avdelinger i sykehuset, og tilpasse vårt bidrag til det som er hensiktsmessig for den enkelte studie, forteller Andenæs Wintervoll.

Per nå er forskningspoliklinikken involvert i 11 studier.

 

Sentralt lokalisert

I lokalene har de to undersøkelsesrom, samt møtelokaler og arbeidsplasser for studiepersonell. I tillegg har forskningspoliklinikken dedikert personell med god generell kompetanse om kliniske studier, og kan dermed bidra med administrativ avlastning og logistikkplanlegging i studiene, samt å være en koordinator mot samarbeidende avdelinger innad i sykehuset, men også mot samarbeidspartnere eksternt, som industrien og Inven2 for eksempel.

–Vi har tilknyttet oss to leger som deler tiden i Forskningspoliklinikken med andre roller på sykehuset, en forskningskoordinator dedikert til studier, samt en ny studiesykepleier og en bioingeniør i halv stilling, sier Andenæs Wintervoll.

Det var en pasient i en studie som offisielt klippet snoren da Forskningspoliklinikken ble erklært for åpnet i januar.

-Dette er jo et tilbud for pasientene som sogner til sykehuset vårt, og da særlig kreftpasientene basert på midlene fra nettopp Kreftforeningen. Det er mye takket være deres støtte over to år som har gjort det mulig for oss å bygge opp dette, sier Andenæs Wintervoll.

Kreftpasienten er takknemlig for ikke å måtte reise helt inn til Oslo for å delta i studier, som de måtte ha gjort dersom ikke tilbudet fantes lokalt.

De ansatte på Forskningspoliklinikken ser allerede en økning i antall kliniske studier siden oppstarten i januar i år. Foto: Sykehuset i Vestfold.

 

Ønsker flere studier

Nå jobber teamet i forskningspoliklinikken med å gjøre tilbudet kjent både internt på sykehuset, og eksternt for aktuelle samarbeidspartnere. Les mer om forskningspoliklinikken her.

– Dette er en viktig del av sykehusets satsning på å øke tilbudet om kliniske studier for våre pasienter. Etableringen av forskningspoliklinikken er i henhold til vår strategi for forskning og innovasjon, Oppdrag og Bestiller Dokumentet og Nasjonal handlingsplanen for kliniske studier, understreker Direktør for forskning og innovasjon, Jørn Evert Jacobsen.

Sykehuset er ikke et universitetssykehus, så synlighet og leveranse blir derfor ekstra viktig for å være attraktiv for studier. Etableringen av Forskningspoliklinikken er ment for å kunne levere like godt som de større sykehusene på faglighet og kompetanse i leveranse av studiene, og for å øke tilfang av nye studier.

Nylig var Siv Uddeholt og Ingrid O. Dominguez på besøk i Vestfold. Uddeholt er den som er kontaktleddet mellom Forskningspoliklinikken og industrien, mens Dominguez har ansvar for den økonomiske biten.

«Jeg og Ingrid dro til Vestfold sykehus i mars for å hilse på og se på den nye forskningspoliklinikken deres. De har nå skapt seg en utrolig fin forskningspoliklinikk med lyse fine lokaler og god plass til pasienter, trivelig kontorer og behandlingsrom med bra beliggenhet.  Personalmessig har de rigget seg veldig bra for å fasilitere kliniske studier.

Det kom frem under besøket vårt at de er veldig motivert og i imøtekommende og jeg har kun positive tilbakemeldinger på det gode samarbeidet jeg og Ingrid har hatt og fortsatt ser frem til å opprettholde.  Jeg gleder meg utrolig mye på deres vegne med ny innvielse av ny forskningspoliklinikk, og ikke minst til å fortsette å få samarbeide med dem for å flere kliniske studier til Sykehuset i Vestfold. Dette er absolutt noe som kommer pasientene i Vestfold til gode!»