Fra idé til produkt på ProCardo center for innovation

Foto: Kristina Haugaa
16. mars 2023
14. mars møtte Inven2 og innovasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus forskningsgruppene ved ProCardio center for innovation for å snakke om nettopp innovasjon.

På møtet presenterte Christian Skattum fra innovasjonsavdelingen OUS deres fokus på innovasjon. Fra Inven2 møtte Mohammed Amarzguioui, Audun Nilsen og Halvard Grønlien, og de fremmøtte fikk høre om hva et teknologioverføringskontor er, hvordan vi jobber og hvordan man sender inn en oppfinnelse til Inven2.

Deretter ble det arrangert en konkurranse hvor alle forskningsgruppene presenterte hvert sitt forslag til en oppfinnelse. En jury bestående av senterets eksterne samarbeidspartnere vurderte alle forslagene, og kåret til slutt en vinner. Det var bidraget «AI i hjertebilleddiagnostikk» som stakk av med seieren.

Halvard Grønlien er ansvarlig for innovasjon i Inven2. Han er svært fornøyd med møtet.

-Vi gratulerer vinnerne og gleder oss til videre samarbeid med ProCardio senteret, sier Grønlien.

 

Om ProCardio center for innovation

ProCardio er et senter for forskningsbasert innovasjon, ledet av professor Kristina Haugaa. Senteret skal utvikle, teste og kvalitetssikre verktøy som pålitelig kan forutsi en enkelt pasients sykdomsprogresjon, og gi et vidtrekkende perspektiv på fremtidige, mulige behandlingsformer, gi optimal behandling og hindre sykdom i å utvikle seg videre.

 

https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/hjerte-lunge-og-karklinikken/procardio-center-for-innovation