«Har gjort det eksepsjonelt bra i studien»

Fredrik Schjesvold og Ingerid Weum Abrahamsen ved Oslo Myelomatosesenter leverer i verdensklasse i studie av CAR-T behandling. Foto: Elisabeth K. Andersen.
29. mai 2024
Ordene over kommer fra David Hober som er en av de nordiske ansvarlige for kliniske studier i det store legemiddelfirmaet Bristol Myers Squibb (BMS). BMS har en fase III studie med en CAR-T behandling gående ved Oslo myelomatosesenter ved Oslo universitetssykehus, der senteret har levert i verdensklasse.

Det er Ingerid Weum Abrahamsen som er hovedutprøver på studien, men Fredrik Schjesvold, som leder Oslo Myelomatosesenter, er også aktivt med. De to forklarer suksessen med at de nå er drevne på å utføre disse kompliserte CAR-T studiene, og dermed har en ferdig rigg som gjør at de kommer raskt i gang med studiene, i tillegg til at de har god oversikt over aktuell pasientgruppe.

– Denne studien skal gjennomføres på omtrent 100 sykehus i verden og Oslo Myelomatosesenter var første sykehuset av alle som skrev under samtlige nødvendige kontrakter. De var på delt andreplass når det kommer til aktiverte sykehus for screening av pasienter og screenet også studiens andre pasient. Nå ca åtte måneder inn i studien så har de screenet flest pasienter i verden, og jeg antar at de kommer til å levere like bra gjennom hele studien, sier Hober i BMS.

David Hober i BMS mener Oslo Myelomatosesenter leverer eksepsjonelt bra i CAR-T studien de gjør for selskapet. Foto: BMS.

Pasientene som deltar i studien har myelomatose, en kreft i benmargen som er ekstremt vanskelig å behandle, da den kommer igjen og igjen, ettersom pasientene blir resistente mot behandlingen de får. De fleste som rammes er eldre, men som med andre krefttyper, så kan også yngre mennesker utvikle denne kreften.

-Denne behandlingen med CAR-T sammen med standard vedlikeholdsbehandling, er faktisk potensielt sett kurativ, det vil si at pasientene kan bli helt kreftfrie. Derfor er det kjempeviktig for oss å kunne tilby norske pasienter deltagelse i denne studien, sier Schjesvold.

Studien er randomisert, så det er helt tilfeldig hvilke pasienter som mottar CAR-T behandlingen eller ikke, men de norske pasientene har vært heldige og så langt har alle vært i gruppen som har fått CAR-T.

Resultatene fra studien vil ikke foreligge før om en del år, da studien ble satt i gang i november 2023.

 

Fantastisk gøy

Det er Tine Slettedal Jansson som håndterer studien i Inven2, og hun synes det er fantastisk flott at Oslo myelomatosesenter leverer så godt i studien.

-Vi begynner også å bli drevne med kompliserte studier som CAR-T, de krever mye mer av både sykehus og budsjettering, så de er komplekse på alle måter. Til tross for dette fikk vi alt av det kontraktsmessige raskt på plass. Denne studien er et godt eksempel på hvor viktig konkurransefortrinn rask kontraktsprosess er internasjonalt, sier Slettedal Jansson.

Tine Slettedal Jansson

Tine Slettedal Jansson er Clinical Contract Manager i Inven2. 

 

Det at Oslo Myelomatosesenter leverer godt, både med raske oppstartsprosesser og antall pasienter, betyr også mye for BMS i og med at de kan tilby studien i Norden, og at den ikke kun går i USA og Asia. Hober forteller at tendensen nå er at færre studier tilbys i Europa enn tidligere, men at om man leverer så godt som det Oslo Myelomatosesenter gjør, så kan man ikke bli ignorert.

-Vi kommer til å bruke denne studien som et eksempel på at vi kan CAR-T studier her i Norden, slik at vi også kan bli med på neste studie når den kommer. Dette er bare eksepsjonelt bra for alle, og ikke minst viktig for pasientene, sier Hober.

Både Abrahamsen og Schjesvold synes det er spennende å jobbe med komplekse studier som CAR-T, og for Abrahamsen er det spot-on i forhold til hennes kompetanse som er innen immunterapi og celleterapi i kreftbehandling.

-Det er givende å kunne bidra til å utvikle morgendagens kreftbehandlinger for denne pasientgruppen. Vi har nå hele fire CAR-T studier gående, og vi har kapasitet til flere, sier Abrahamsen.