Hvem eier hva?

Inven2 sitt mandat er å kommersialisere oppfinnelsene til de ansatte ved Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst, på vegne av disse institusjonene.

Det er arbeidsgiver som eier oppfinnelsene til sine ansatte. Inven2s ansvar er å evaluere det kommersielle potensialet til oppfinnelsene og idéene som meldes inn som DOFIer. DOFI er en forkortelse for «Disclosure of Invention». Det er et internasjonalt begrep for oppfinnelser basert på forskning. Ansatte plikter å sende inn en DOFI når arbeidsresultatene kan være patenterbare eller kommersielt interessante.

Dersom Inven2 mener at oppfinnelsen ikke egner seg for kommersialisering, vil oppfinner få tilbud om å overta kommersialiseringsrettighetene til oppfinnelsen. Da står du fritt til å gjøre videre utvikling og kommersialisering på egen hånd. Dersom du videreutvikler oppfinnelsen med arbeidsgivers ressurser vil det som regel innebære at de kommersielle rettigheter til idéen forblir hos arbeidsgiver. Videreutviklet oppfinnelse må da meldes inn til Inven2 på nytt for ny vurdering.

Dersom Inven2 velger å gå videre med DOFIen, går du og Inven2 sammen inn i et innovasjonsløp. Les mer om hva som skjer da i boksene på denne siden, og kontakt oss om du lurer på noe.

Hvorfor er det sånn?

Etter norsk lov er oppfinnelser gjort i forbindelse med et ansettelsesforhold eid av arbeidsgiver. Dette er regulert i Arbeidstakeroppfinnelsesloven. Om arbeidsgiver ikke ønsker å utvikle oppfinnelsene, så skal ansatte få en skriftlig beskjed om dette i løpet av fire måneder etter mottak av DOFI.