Hvem får hva?

Ved en kommersialisering gir Universitetet i Oslo og helseforetakene i Helse Sør-Øst en tredjedel av alle nettoinntektene til oppfinnerne privat, en tredjedel går til arbeidsgiver og en tredjedel går til Inven2. Dette prinsippet kalles «Tredelingsmodellen».

Arbeidsgivers andel blir ofte gitt til oppfinnernes forskningsmiljø, mens Inven2s andel investeres i utvikling av nye innovasjonsprosjekter. Tredelingsmodellen er en raus ordning for forskere, sammenlignet med tilsvarende modeller i det private næringsliv.

Ved selskapsetablering vil det inngås en lisensavtale som overfører rettighetene til kommersialisering av teknologien til det nye selskapet. Oppfinnerne mottar en tredjedel av netto* inntekter fra denne lisensavtalen, og vil i tillegg få anledning til å kjøpe en tredjedel av Inven2s andel av stiftelsesaksjene.

 

* Så mye som mulig av Inven2s arbeid med innovasjonsprosjektene dekkes av tildelinger fra virkemiddelapparatet inn på de enkelte innovasjonsprosjektene. Andre utgifter Inven2 har hatt som ikke er dekket i innovasjonsprosjektene, som patentering, analyser og andre udekkede kostnader, kan komme som fradrag fra kommersialiseringsinntektene før tredeling.