Internasjonal dag for kliniske studier i dag

Foto: Inven2/Moment Studio
24. mai 2024
I dag markeres den internasjonale dagen for kliniske studier i Norge! Formålet med denne markeringen er å anerkjenne viktigheten av kliniske studier i medisinsk forskning og utvikling av helsetjenester.

Denne dagen er en anledning til å rette søkelyset mot den viktige jobben alle som jobber med kliniske studier i sykehus, industri og økosystem gjør. Ikke minst er det en viktig dag for å hedre alle pasientene som frivillig deltar i kliniske studier.

-Dere gjør alle en fantastisk innsats for samfunnet med å bidra bedre behandlinger og medisinske innovasjoner, sier Siri Kolle, VP for kliniske studier i Inven2.

Hvert år inngår Inven2 mellom 150-200 avtaler for nye studier, og det er til enhver tid over 450 pågående studier ved helseforetakene vi er ansvarlige for.

Inven2 jobber hver dag med å tilrettelegge for flere kliniske studier ved å fokusere på:

  • Raske og enkle prosesser for avtaleinngåelse ved våre helseforetak, slik at vi er konkurransedyktige internasjonalt
  • En inngang for studieavtaler for apotek nasjonalt, som eliminerer duplisering av arbeid for hvert apotek – effektivisering både for apotek og firmaer som starter studier
  • Å finne gode løsninger og se muligheter for hver enkelt studieavtale – alt er mulig
  • Å være proaktive for nye studiedesign og tekniske løsninger, slik at vi kan være en pådriver for nyvinninger i dagens og fremtidens studier
  • Øke kompetansen om kliniske studier hos helseforetak og firmaer gjennom kurs, nettverking og andre møteplasser – viktig for å sikre leveranse i hver eneste studie
  • Promotere studiemiljøene vi representerer, som hver dag gjør en imponerende innsats i sine kliniske studier
  • Rapportere progresjon, status og økonomi, slik at det blir lettere for ledelsen i sykehusene å tilrettelegge for studier som en integrert del av pasientbehandlingen
  • Følge en studie fra start til slutt – på den måten er det bare ett kontaktpunkt gjennom hele studiens levetid både for avtaler og økonomi
  • Vi er stolte av vårt bidrag til medisinsk innovasjon og forbedret pasientbehandling gjennom kliniske studier. La oss fortsette å støtte og utvikle denne viktige sektoren sammen