Inven2 investerer 3 mill kr i Serca Pharmaceuticals AS

Foto: Shutterstock
12. desember 2023
Serca Pharmaceuticals er et norsk selskap som utvikler en ny hjertemedisin. Selskapet har hentet inn 10 mill kr, som gjør selskapet i stand til å fullføre det prekliniske programmet og gjøre seg klar for kliniske studier med sin lead compound

Inven2 ser på selskapet som meget lovende og investerer 3 mill kr i denne emisjonen.

Se nyhet og les mer om Serca på deres hjemmeside