Inven2 med ny exit-strategi

14. mai 2024
Inven2 etablerer jevnlig oppstartselskaper fra akademisk forskning og har til nå solgt aksjer i noen av selskapene etter individuell vurdering. Nå har Inven2 fått på plass en ny exit-strategi for å sikre at selskapet kan bidra til at flere oppfinnelser når markedet.

Inven2s styre vedtok i styremøtet 16.april følgende strategi for exit i sine selskaper:

«Inven2s mål er å bidra til økt kommersialisering av oppfinnelser. Det er sentralt å ha tilstrekkelig omløpshastighet av kapitalen for å kunne bidra til kommersialiseringsprosessen i flere selskaper. En børsnotering vil være å anse som en likviditetshendelse for Inven2 og vi vil realisere 1/3 av vårt aksjeinnehav i forbindelse med en børsnotering. Som en av de første investorene i et selskap vil Inven2 som oftest ha behov for å realisere også de siste 2/3 tidligere enn mange andre investorer som kommer inn senere.»