Inven2 på Arendalsuka 2022

30. juli 2022
Kliniske studier og mer innovasjon fra forskningen, er temaene Inven2 tar med seg til Arendalsuka 2022. Vi strømmer Seminaret om kliniske studier strømmes og legges ut som en podkast.

Inven2 er tilbake på Arendalsuka etter en pandemipause, og ser fram til å arrangere to seminarer om topp-aktuelle temaer på årets viktigste fagpolitiske uke.

Under kan du lese mer om de to arrangementene vi står bak sammen med flere samarbeidspartnere:

Tirsdag 16/8 kl 14:00 på Thon Hotel, Kino 2 arrangerer Inven2 og Radforsk Investeringsstiftelse seminaret «NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR KLINISKE STUDIER – HVORDAN LIGGER VI AN?».

-Vi ønsker å se på hvordan vi ligger an med de ambisiøse målene som den tidligere regjeringen og Helse-og omsorgsdepartementet la fram i handlingsplanen i januar 2021. I 2021 så vi en økning i antall kliniske studier, men ser vi utenfor Norges grenser, er økningen enda større i våre naboland. Da må vi se på om vi tar de rette grepene for å lykkes her, sier Siri Kolle, VP for kliniske studier i Inven2.

 • Du finner fullstendig program her på no og på Inven2 og Radforsk sine Facebook-side. Seminaret blir strømmet hit, og blir liggende ute her i ettertid. Podkasten legges ut på Radforsk sin podkast Radium kort tid etter seminarets slutt.

De internasjonale trendene blir presentert av Frederik Nielsen, Strategic Pipeline lead i Novartis Norden.

Det blir to paneldiskusjoner etter presentasjonene til Kolle og Nielsen. Den første blir med Marianne van der Weel, seniorrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet som har vært ansvarlig for handlingsplanen og Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF og styreleder i NorTrials, som er et av de viktigste tiltakene i handlingsplanen.

Den andre paneldiskusjonen er med Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for FrP, Hege Edvardsen, seniorrådgiver LMI, Fredrik Schjesvold, utprøver og leder av Oslo Myelomatosesenter ved OUS og Jónas Einarsson, administrerende direktør i Radforsk Investeringsstiftelse. Vi har ute invitasjoner til flere politikere også.

Møtet ledes av Elisabeth Kirkeng Andersen, som blant annet er både kommunikasjonsansvarlig i Radforsk Investeringsstiftelse og kommunikasjonskonsulent i Inven2.

 • Hør gjerne denne podkasten med Marianne van der Wel fra HOD og kliniker Fredrik Schjesvold, der Elisabeth Kirkeng Andersen sammen med Jónas Einarsson diskuterer handlingsplanen. Denne episoden er fra januar 2021 da handlingsplanen akkurat hadde blitt lansert.
 • Siri Kolle gjestet podkasten Radium juni 2022 for å snakke om dette møtet under Arendalsuka og viktigheten av kliniske studier. Du kan lytte på episoden her.

 Se hele møtet her: https://youtu.be/eEiqayD-x8s

 

Onsdag 17/8 2022 15:00 på Thon Hotel Arendal, Kino 2 arrangerer Inven2, The Life Science Cluster, ShareLab, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech og Aleap seminaret «Fra forskning til forretning – har vi en innovasjonspolitikk som mobiliserer akademia til å skape mer innovasjon?»

-I dette seminaret skal vi diskutere om vi har en god nok innovasjonspolitikk for å fremme innovasjon spunnet ut av forskning. Vi skal ha med en rekke innledere som belyser dette temaet fra undervisning og studenter til teknologioverføingskontorenes rolle og økosystemets rolle. Ikke minst skal vi se på om kulturendringen innen akademia mot mer innovasjon går raskt nok, sier Jens Halvard Grønlien, VP innovasjon i Inven2.

Før en fagpolitisk debatt vil det bli innlegg som spiller opp om disse problemstillingene:

 • Jan Terje Andersen, professor ved Universitetet i Oslo:
  «Hvordan kan de akademiske institusjonene skape innovative studenter og unge entreprenører?»
  Ser vi en kulturendring?
 • Esben Nilsen, leder av Sharelab i Forskningsparken:
  «Fra forskning til innovasjon».
  Hvordan kan økosystemet best bidra for å skape mer innovasjon/entreprenørskap?  Hva kjennetegner et innovasjonsløp? Er det lett å navigere i økosystemet?
 • Siri Borlaug, stedfortredende forskningsleder Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning:
  «Hva har skjedd etter NIFU-rapporten om TTOene?»
  Hovedpunkter fra NIFU rapporten presenteres.
 • Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet:
  «Lykkes politiske tiltak med å skape riktige insentiver og få til «Mer»?». Finansieringsordning for økosystemet og TTOer spesifikt, innovasjonspolitikk, stimulering til kulturendring og til å skape mer innovasjon?

Innleggene etterfølges av en debatt der vi særlig skal diskutere: Hvordan få flere produkter, mer verdiskaping, arbeidsplasser og eksportinntekter fra norsk forskning.

Til å diskutere dette vil vi ha med oss:

 • Hanne Mette Kristiansen, CEO The LifeScience Cluster
 • Lena Nymo Helli, CEO Norway Health Tech
 • Ole Kristian Hjelstuen, CEO Inven2
 • Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet

Se hele møtet her: https://youtu.be/geWUVoKst58