Inven2 støtter industrisatsningen på farmasøytisk institutt med en halv million

Foto: UiO
8. desember 2023
Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo ønsker å etablere to stillinger rettet mot industrisatsning. Dette kan gi mer innovasjon og flere nyutdannede som har kompetanse som startups og etablerte selskaper trenger. 

Inven2 har tro på denne satsningen og det som det kan ha å bety for den forestående etableringen i det nye Livsvitenskapsbygget, hvor Farmasøytisk institutt vil få en sentral rolle, og for det som det kan ha å bety for utviklingen av Oslo Science City. For å bidra til å fremskynde satsningen har Inven2 vedtatt å bidra med 500000 kr.