Inviterer til webinar om kliniske studier

14. august 2020

Inven2, GSK og Novartis inviterer til et frokostwebinar torsdag 27. august kl 08:30 om hvordan lykkes med å tiltrekke seg kliniske studier til Norge.

Til tross for at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har et styringsmål om 5 % økning i antall kliniske studier, falt antall studier med hele 30 % ved Oslo universitetssykehus i 2019. 2019 er dessverre ikke et unntaksår. Antall kliniske studier i Norge har falt de siste 10 årene.

Hvordan snu denne trenden til det beste for norske pasienter og næringsliv? Hvordan makte å internasjonalisere ambisjonene om å få flere kliniske studier til Norge?

Arrangørene Inven2, GSK og Novartis ser til Danmark og har invitert inn daglig leder Marianne Pilgaard i Trial Nation for å fortelle om sin suksess. Danmark er det eneste landet i Norden som så langt har lykkes med å øke antallet kliniske studier. I tillegg ser vi på hva vi kan lære av norske eksportnæringer som har lykkes. Hva gjør de for å selge sitt produkt i et internasjonalt, krevende marked?

HOD skal lansere sin handlingsplan for kliniske studier i løpet av 2020. Denne er forankret i Stortingsmeldingen om Helsenæring som ble vedtatt av et samlet Storting i fjor, der en satsing og øking i antallet kliniske studier er et viktig mål. Hvilke grep må handlingsplanen ta for å bidra til et løft, og har sykehusene de ressursene de trenger for å bidra?
Vi inviterer til diskusjon om hvordan vi leverer på de politiske ambisjonene.

Les mer om arrangementet og finn fullstendig program her.

Dette arrangementet vil bli avholdt som et webinar.

 

Påmelding: https://www.surveygizmo.eu/s3/90262308/Registration-to-Webinar-Internasjonalisering-av-kliniske-studier

 

Se promovideo med konferansier Per Valebrokk: https://vimeo.com/445544880/61906438f4

 

Tid: Torsdag 27. august kl 08:30 – 10:00

Arrangør: Novartis, GSK og Inven2